Bildiri

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak www.tatdkursgunleri.org web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE  gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son gönderim tarihi: 11 Mart 2018

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri gönderiminde tablo, resim ve video gönderimi yapılmayacak, bildiri özeti gönderilecektir.
 •  Araştırmalar ve Olgu Sunumları için bildirinin aşağıdaki formata uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Araştırmalar için;
Amaç:
Gereç - Yöntem:
Bulgular:
Sonuç:
Anahtar Kelimeler:
 
Olgu Sunumları için;
Anahtar Kelimeler:

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildiriler; sözlü ve poster kategoride toplanacak olup, ilgili aşamada aşağıdaki bildiri gruplarından gönderilecek çalışmayı en iyi ifade edeni seçilmelidir;

 • Acil Servis Hemşireliği
 • Acil Servis Kalabalığı
 • Acil Servis Tasarımı
 • Acil Serviste Liderlik
 • Acil Tıpta Eğitim
 • Acil Tıpta Kariyer İmkanları
 • Acil Tıpta Radyolojik Değerlendirme
 • Acil Tıpta Teknolojik Gelişmeler
 • Afet Tıbbı
 • Ağrı Yönetimi ve Sedasyon
 • Çevresel Aciller
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Güncel Literatür
 • Hastane Öncesi Hasta Yönetimi
 • Havayolu
 • Kardiyovasküler Aciller
 • Klinik Toksikoloji
 • Kritik Hasta Bakımı
 • Minör Aciller (KBB + Göz)
 • Nörolojik Aciller
 • Pediatrik Aciller
 • Psikiyatrik Aciller
 • Resüsitasyon
 • Solunum Acilleri
 • Travma
 • Uluslararası Acil Tıp
 • Diğer

 

Dikkat Edilecek Noktalar
Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 11 Mart 2018 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

SUNUM BİLGİLERİ

Posterler
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Sözlü Sunumlar
Lütfen Sözlü Sunum slaytlarınızı hazırlarken;

Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
Slaytların Türkçe hazırlanmasına özen gösteriniz.