Kurslar

Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar
Acil Tıp Kırmızı Bayraklar – TRAVMA

Kurs adı: Acil Tıp Kırmızı Bayraklar – TRAVMA
Koordinatör: Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Eğitmenler: Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu, Uzm. Dr. Fatma Sarı Doğan, Uzm. Dr. Can Özen

Kurs Programı
Konu Başlıkları Eğitmenler

Temel Hatları ile Travma Hastası ve Genel Yaklaşım
Birincil/İkincil Bakı, Çoklu Travma/İzole travma, Tanı araçları, ilk ve Acil Yaklaşımlar

Uzm. Dr. Fatma Sarı Doğan

Olgularda Gizlenen Sorular – Travma ve Süreç Yönetimi
Saha Yönetimi, Triaj, Monitorizasyon,  Birliktelikler, Atlanması Muhtemel vakalar, Savaş/Terör Tıbbı, Otomobil Sporları, Kırmızı Bayraklar

Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu

Kanıta Dayalı Tıp – Travma Yönetiminde Tartışılan Konular
Spinal İmmobilizasyon ve Boyunluk, Beyin hasarında İKB yönetimi, Kanama kontrolü ve Transenamik asit, Kan transfüzyonu, ATLS işe yarıyormu?, PanBT faydalı mı? vb. pek çok tartışma

Uzm. Dr. Can Özen

Pratik Uygulama

Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Uzm. Dr. Fatma Sarı Doğan
Uzm. Dr. Can Özen

Asit Baz Bozukluğu ve AKG Değerlendirme

Kurs adı: Asit Baz Bozukluğu ve AKG Değerlendirme
Koordinatör: Uzm. Dr. İlhan Uz    
Eğitmenler: Uzm. Dr. İlhan Uz, Uzm. Dr. Enver Özçete
Kurs Programı
Konu Başlıkları Eğitmenler

Asit Baz Bozuklukları ve Gözden Kaçan Parametreler

Uzm. Dr. İlhan Uz

AKG Değerlendirme ve Çözüme Yönelik İpuçları

Uzm. Dr. İlhan Uz

Pratik Uygulamalar

Uzm. Dr. İlhan Uz
Uzm. Dr. Enver Özçete

Vaka Tartışması

Uzm. Dr. Enver Özçete

Akademisyenliğe Giriş

Kurs adı: Akademisyenliğe Giriş
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Yıldıray Çete
Eğitmenler: Prof. Dr. Yıldıray Çete, Prof. Dr. Arzu Denizbaşı, Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol
Kurs Programı
Konu Başlıkları Eğitmenler

Bir Akademisyenin Portresi

Dr. Yıldıray Çete

Acil Tıp Eğitiminde Mentörlük

Dr. Arzu Denizbaşı

Acil Tıp Eğitiminde Eğitimci Gelişim Programları

Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Program Geliştirme-Pratik Uygulama

Dr. Yıldıray Çete
Dr. Arzu Denizbaşı
Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Biyomikroskop Kursu 

Kurs Adı: Biyomikroskop Kursu
Koordinatör: Prof. Dr. Cem Oktay
Eğitimciler: Prof. Dr. Cem Oktay,  Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç, Dr. Salahi Engin

Kurs Programı

Konu Başlıkları Eğitmenler
Biyomikroskop Muayenesine Giriş

Prof. Dr. Cem Oktay

Biyomikroskop Muayenesi – Basamak
Basamak Temel Uygulama

Prof. Dr. Cem Oktay
Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç

Uygulama: Biyomikroskop Kullanımı Prof. Dr. Cem Oktay
Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç
Dr. Salahi Engin
Göz Muayenesinin Temel Özelikleri Prof. Dr. Cem Oktay
Yabancı Cisim Çıkartma
Tonometri

Prof. Dr. Cem Oktay
Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç
Dr. Salahi Engin

Görsel Tanılar: Acil Serviste Sık Görülen Göz Patolojileri Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç
Çalışma Planlama Kursu

Kurs adı: Çalışma Planlama Kursu
Koordinatör: Doç. Dr. Orhan Çınar
Eğitmenler: Prof. Dr. Murat Pekdemir, Doç. Dr. Murat Ersel, Doç. Dr. Orhan Çınar Doç. Dr. Haldun Akoğlu, Doç. Dr. N. Özgür Doğan
Kurs Programı

Konu Başlıkları Eğitmenler

Açılış-Kursun Tanıtımı

Doç. Dr. Orhan Çınar

Çalışma Planlarken -1
Hipotez, araştırma sorusu, sonlanım ölçütleri

Doç. Dr. Haldun Akoğlu

Çalışma Planlarken - 2
Yan tutma, randomizasyon, dışlama,örneklem büyüklüğü hesaplama,

Prof. Dr. Murat Pekdemir

Klinik Araştırma Tipleri-1
Tanımlar, kesitsel ve kohort çalışmalar

Doç.Dr. Murat Ersel

Klinik Araştırma Tipleri-2
Randomize kontrollü çalışmalar ve meta-analiz

Doç. Dr. N. Özgür Doğan

Klinik Araştırma Tipleri-3
Olgu-Kontrol çalışmaları

Doç. Dr. Haldun Akoğlu

Klinik Araştırma Tıpleri-4
Tanısal değerlilik çalışmaları

Doç. Dr. Orhan Çınar

Pratik-Literatür Taraması Yapma, Veritabanları-EndNote Kullanımı

Doç. Dr. Orhan Çınar

Pratik Uygulamalar-Küçük Grup Çalışmaları

Tüm Eğitimciler

ECMO Kursu 

Kurs adı: ECMO Kursu
Koordinatör: Doç. Dr. Erkan GÖKSU
Eğitmenler: Doç. Dr. Erkan Göksu, Yrd. Doç. Dr. Salih Özçobanoğlu

Kurs Program

Konu Başlıkları Eğitmenler

ECMO Endikasyonları

Doç. Dr. Erkan Göksu

ECMO Cihazı ve Kateterlerin Tanıtımı

Yrd. Doç. Dr. Salih Özçobanoğlu

Pratik Uygulama

Doç. Dr. Erkan Göksu

Yrd. Doç. Dr. Salih Özçobanoğlu
EKG Disritmi

Kurs adı: EKG Disritmi
Koordinatör: Prof. Dr. Ersin Aksay
Eğitmenler: Prof. Dr. Ersin Aksay, Doç. Dr. Mutlu Kartal, Uz. Dr. Sinem Avcı
Kurs Program

Konu Başlıkları Eğitmenler

Bradikardiler

Prof. Dr. Ersin Aksay

Geniş Kompleks Taşikardiler

Doç. Dr. Mutlu Kartal

Dar kompleks Taşikardiler

Uzm. Dr. Sinem Avcı

Pratik Uygulama

Prof. Dr. Ersin Aksay
Doç. Dr. Mutlu Kartal
Uzm. Dr. Sinem Avcı

EKG Zor Tanılar

koşulsuz desteği ile…

Kurs adı: EKG Zor Tanılar
Koordinatör: Doç. Dr. Özlem Köksal
Eğitmenler: Doç. Dr. Özlem Köksal, Uzm. Dr. Derya Abuşka, Uzm. Dr. Dilek Durmaz
Kurs Programı

Konu Başlıkları Eğitmenler

Senkoplu Hastada EKG

Uzm. Dr. Dilek Durmaz

ST Yükselmeli EKG’de Ayırıcı Tanı

Doç. Dr. Özlem Köksal

Kritik Hastada EKG

Uzm. Dr. Derya Abuşka

Pratik Uygulama

Doç. Dr. Özlem Köksal
Uzm. Dr. Dilek Durmaz
Uzm. Dr. Derya Abuşka

Hastane Afet ve Acil Durum Planı Kursu

Kurs adı: Hastane Afet ve Acil Durum Planı Kursu
Koordinatör: Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Eğitmenler: Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca, Doç. Dr. Serkan Yılmaz, Yard. Doç. Dr. Özcan Yavaşi, Ögr. Gör. Dr. M. Mahir Kunt
Kurs Programı

Konu Başlıkları Eğitmenler

Afet ve Kitlesel Olaylarda Alan Yönetimi ve Triaj

Öğr. Gör. Dr. M. Mahir Kunt

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Tanıtımı, Risk Analizi, YORA, Organizasyon Şeması

Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca

HAP Olay Yönetim Ekibi (OYE) ve Görevler (Operasyon, Planlama, Lojistik ve Finans Yönetimi)

Yard. Doç. Dr. Özcan Yavaşi

HAP Aktivasyonu, Acil Müdahale Planları ve Müdahale Aşamaları

Doç. Dr. Serkan Yılmaz

Pratik Uygulama
HAP Tatbikat Hazırlama ve Uygulama

Doç. Dr. Serkan Yılmaz
Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Yard. Doç. Dr. Özcan Yavaşi

İleri Havayolu Kursu 

Kurs adı: İleri Havayolu Kursu
Koordinatör: Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı
Eğitmenler: Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı, Uzm. Dr. Mustafa Yazıcıoğlu, Uzm. Dr. Volkan Arslan
Kurs Programı

Saat Konu Başlıkları Eğitmenler

45 dk

Hızlı Ardışık Entübasyon Protokolü ve ETE

Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı

30 dk Videolaringoskopi / Fiberoptik Laringoskopi Uzm. Dr. Mustafa Yazıcıoğlu
30 dk Supraglottik Alternatif Havayolu Yönetimi Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı
30 dk İnfraglottik (cerrahi) Havayolu Uzm. Dr. Volkan Arslan
45 dk Pratik Uygulama Uzm. Dr. Barış Murat Ayvacı
Uzm. Dr. Mustafa Yazıcıoğlu
Uzm. Dr. Volkan Arslan
Kritik Hasta Yönetimi Kursu 

Kurs adı: Kritik Hasta Yönetimi Kursu
Koordinatör: Doç. Dr. Neşe Çolak Oray
Eğitmenler: Doç. Dr. Neşe Çolak Oray, Doç. Dr. Özge Duman Atilla, Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli

Kurs Program

Konu Başlıkları Eğitmenler

Kritik Hastanın Monitörizasyonu

Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli

Hipoperfüze Hasta Tanımı ve Acil Serviste Yaklaşım Doç. Dr. Neşe Çolak Oray
Septik Şok Yönetimi Doç. Dr. Neşe Çolak Oray
Hipovolemik Şokta Sıvı ve Kan Tedavisi Doç. Dr. Özge Duman Atilla
Kritik Hastada USG Kursu

Kurs adı: Kritik Hastada USG Kursu
Koordinatör: Uz. Dr. Özlem Dikme – Doç. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal
Eğitmenler: Prof. Dr. Arif Alper Çevik, Doç. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, Doç. Dr. Murat Yeşilaras, Uz. Dr. Özlem Dikme, Uz. Dr. Özgür Dikme, Uz. Dr. Özgür Çevrim
Kurs Programı (31 Mart 2017 | 09.30 - 12.30)

Süre Konu Başlıkları Konuşmacı
20 dk

Travma Hastasında USG

Özgür Dikme
40-50 dk Uygulama  
30 dk

Akut Nefes Darlığı ve USG

Özgür Çevrim
40-50 dk Uygulama  
30 dk

Şok Hastasında USG

Aslıhan Yürüktümen
40-50 dk Uygulama  
Kurs Programı (1 Nisan 2017 | 09.30 - 12.30)
Süre Konu Başlıkları Konuşmacı
20 dk

Travma Hastasında USG

Özlem Dikme
40-50 dk Uygulama  
30 dk

Akut Nefes Darlığı ve USG

Özgür Çevrim
40-50 dk Uygulama  
30 dk

Şok Hastasında USG

Arif Alper Çevik
40-50 dk Uygulama  
Kurs Programı (1 Nisan 2017 | 14:00-17:30)
Süre Konu Başlıkları Konuşmacı
20 dk

Travma Hastasında USG

Özgür Dikme
40-50 dk Uygulama  
30 dk

Akut Nefes Darlığı ve USG

Murat Yeşilaras
40-50 dk Uygulama  
30 dk

Şok Hastasında USG

Aslıhan Yürüktümen
40-50 dk Uygulama  
Kurs Programı (2 Nisan 2017 | 09.30 - 12.30)
Konu Başlıkları    
20 dk

Travma Hastasında USG

Özlem Dikme
40-50 dk Uygulama  
30 dk

Akut Nefes Darlığı ve USG

Özgür Çevrim
40-50 dk Uygulama  
30 dk

Şok Hastasında USG

Arif Alper Çevik
40-50 dk Uygulama  

 

Makale Yazma Kursu

Kurs adı: Makale Yazma Kursu
Koordinatör: Doç. Dr. Orhan ÇINAR
Eğitmenler: Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ, Doç. Dr. Orhan ÇINAR, Doç. Dr. Nurettin Özgür DOĞAN
Kurs Programı

Konu Başlıkları Eğitmenler

Açılış ve Kursun Tanıtımı

Doç. Dr. Orhan Çınar

Makale Yazmada Püf Noktalar  - 1
Kapak Mektubu (Cover letter), Başlık Sayfası (Title page), Öz (Abstract), Giriş (Introduction)

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Makale Yazmada Püf Noktalar  - 2

Metodlar (Methods)

Prof. Dr. Orhan ÇINARl

Makale Yazmada Püf Noktalar  - 3

Bulgular (Results)
Prof. Dr. Orhan ÇINAR

Makale Yazmada Püf Noktalar  - 4

Tartışma (Discussion), Kısıtlılıklar (limitations), Sonuç (Conclusion)
Prof. Dr. Süleyman Türedi
Dergiye Makale Gönderme ve Değerlendirme Süreci -Cevap Mektubu Doç. Dr. Nurettin Özgür Doğan
Case Report Yazma (CARE) Doç. Dr. Nurettin Özgür Doğan

Pratik Uygulama

Küçük Grup Çalışmaları
Tüm Eğitimciler
Mekanik Ventilasyon 

Kurs adı: Mekanik Ventilasyon
Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Başak Bayram
Eğitmenler: Yrd. Doç. Dr. Başak Bayram, Doç. Dr. Erkan Göksu

Kurs Programı

Saat Konu Başlıkları Eğitmenler

20 dk

Solunum Mekanikleri Ve Yetmezlikleri

Doç. Dr. Erkan Göksu

20 dk Mekanik Ventilasyon Cihazları Ve Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Başak Bayram
30 dk Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Doç. Dr. Erkan Göksu
30 dk İnvaziv Mekanik Ventilasyonda Temel Modlar Ve Ayarlar Yrd. Doç. Dr. Başak Bayram
60 dk Olgu Bazlı Çözümlemeler

Doç. Dr. Erkan Göksu Yrd. Doç. Dr. Başak Bayram

Nörogörüntüleme

Kurs adı: Nörogörüntüleme
Koordinatör: Prof. Dr. Kamil Karaali
Eğitmenler: Prof. Dr. Kâmil Karaali, Yrd. Doç. Dr. Ali Ünal
Kurs Programı

Konu Başlıkları Eğitmenler

Nontravmatik Acil Nörolojik Vakalarda Nörogörüntüleme

Yrd. Doç. Dr. Ali Ünal

Travmatik Nörolojik Vakalarda Nörogörüntüleme

Prof. Dr. Kâmil Karaali

Vaka Sunumları (Keypad ve Soru-Cevap)

Prof. Dr. Kâmil Karaali
Yrd. Doç. Dr. Ali Ünal

Ortopedik Girişimler 

Kurs adı: Ortopedik Girişimler
Koordinatör: Uzm. Dr. Önder Limon
Eğitmenler: Uzm. Dr, Önder Limon, Uzm. Dr. Murat Çetin, Uzm. Dr. Özgür Çevrim

Kurs Programı

Konu Başlıkları Eğitmenler

Omuz Çıkığı Yönetimi

Uzm. Dr. Özgür Çevrim

Atel Teknikleri

Uzm. Dr. Murat Çetin

Ortopedik Yaralanmalarda USG
- Hematom Bloğu
- Artrosentez ve Eklem İçi Enjeksiyon
- Kırıklar

Uzm. Dr. Önder Limon

Pratik Uygulama

Uzm. Dr. Özgür Çevrim
Uzm. Dr. Murat Çetin
Uzm. Dr. Önder Limon

Ölçme ve Değerlendirme Kursu

Kurs Adı: Ölçme ve Değerlendirme Kursu
Koordinatör: Prof. Dr. Cem Oktay
Eğitimciler: Prof. Dr. Cem Oktay,  Prof. Dr. Yeşim Şenol

30 Mart 2017, 13.30 – 17.30
Kurs 1. Kuramsal Sınavlar

Konu Başlıkları Eğitmenler

Acil Tıpta Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Uygulama – 1 Adet Çoktan Seçmeli Sınav Sorusu Hazırlama

Prof. Dr. Cem Oktay

Kuramsal Sınavlar
Çoktan Seçmeli Sınav Sorularının Hazırlanması

Çoklu Doğru-Yanlış Sorularının Hazırlanması
Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Hazırlanan Soruların Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Prof. Dr. Cem Oktay

Uygulama - Çoktan Seçmeli Sınav Analizi

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Prof. Dr. Cem Oktay

Yapılandırılmış Kuramsal Sınavlar

CORE, Hasta Yönetim Problemleri
Prof. Dr. Cem Oktay

31 Mart 2017, 14:00-17:30
Kurs 2. Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar, Mini-CEX ve DOPS

Konu Başlıkları Eğitmenler

Acil Tıpta Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Eğitim ve Kontrol Listelerinin Hazırlanması

Prof. Dr. Cem Oktay

Uygulama - Eğitim ve Kontrol Listelerinin Hazırlanması

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Prof. Dr. Cem Oktay

Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Uygulama - Yapılandırılmış Sözlü Sınav için Örnekleri

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Prof. Dr. Cem Oktay

Mini-CEX ve DOPS

Prof. Dr. Cem Oktay
Uygulama - Mini-CEX

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Prof. Dr. Cem Oktay

1 Nisan 2017, 09.00 – 12.30
Kurs 3. Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)

Konu Başlıkları Eğitmenler

Acil Tıpta Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

OSCE

Prof. Dr. Cem Oktay

Uygulama - OSCE Planlama ve Şablon Üzerinde Hazırlama

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Prof. Dr. Cem Oktay

Uygulama - 2 İstasyonlu OSCE Örneği

Prof. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol

Prof. Dr. Cem Oktay
Periferik Sinir Bloğu 

Kurs adı: Periferik Sinir Bloğu 
Koordinatör: Doç. Dr. Özlem Yiğit
Eğitmenler: Doç. Dr. Özlem Yiğit, Doç. Dr. Serkan Şener
Kurs Program

Konu Başlıkları Eğitmenler

Periferal Blokların Temel Uygulama Prensipleri ve Endikasyonları

Doç. Dr. Özlem Yiğit

Yüzde ve Ağız İçinde Uygulanan Sinir Blokları

Doç. Dr. Özlem Yiğit

El Bileği ve Ayak Bileği Seviyesinde Uygulanan Sinir Blokları

Doç. Dr. Özlem Yiğit

Femoral Sinir Bloğu, Hematom Bloğu (Omuz ve El Bileği)

Doç. Dr. Serkan Şener

SPSS Kullanımı 

Kurs adı: SPSS Kullanımı
Koordinatör: Prof. Dr. Murat Pekdemir
Eğitmenler: Prof. Dr. Murat Pekdemir, Prof. Dr. Süleyman Türedi, Doç. Dr. Haldun Akoğlu

Kurs Program

Konu Başlıkları Eğitmenler

Veri Tipleri (SPSS Formatı ile Kategorik, Ordinal, Sürekli; Bağımlı - Bağımsız Değişken Kavramları)

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Veritabanı Hazırlama (Genel İlkeler, Diğer Veritabanlarından Aktarma, Veri Kontrolü)

Doç. Dr. Haldun Akoğlu

Veri Dönüştürme (Compute, Recode)

Prof. Dr. Süleyman Türedi

Analiz Menülerinin Tanıtımı (Tanımlayıcı İstatistik, Hipotez Testi, Korelasyon, Regresyon vs için Hangi Yolu İzliyoruz)

Prof. Dr. Murat Pekdemir

Grafik Oluşturma (Hangi Gösterim Uygun, Menüye Ulaşma, Değişkenleri Yerleştirme)

Prof. Dr. Murat Pekdemir

Pratik –Veri tabanı ve Veri Dönüşümü, Grafik  
Temel USG Kursu

Kurs adı: Temel USG Kursu
Koordinatör: Uz. Dr. Özlem Dikme – Doç. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal
Eğitmenler: Prof. Dr. Arif Alper Çevik, Doç. Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, Doç. Dr. Murat Yeşilaras, Uz. Dr. Özlem Dikme, Uz. Dr. Özgür Dikme
Kurs Programı (30 Mart 2017)

Süre Konu Başlıkları Eğitmenler
20 dk

Giriş; USG Fiziği ve Cihaz

Aslıhan Yürüktümen
30 dk

Acil Serviste Batın USG; En Sık Uygulamalar

Murat Yeşilaras
70-80 dk Uygulama  
30dk

Acil Serviste Aort ve VCI Sonografik Değerlendirmesi

Özgür Dikme
70-80 dk Uygulama  
Kurs Programı (31 Mart 2017 )
Süre Konu Başlıkları Eğitmenler
20 dk

Giriş; USG Fiziği ve Cihaz

Özlem Dikme
30 dk

Acil Serviste Batın USG; En Sık Uygulamalar

Murat Yeşilaras
70-80 dk Uygulama  
30 dk

Acil Serviste Aort ve VCI Sonografik Değerlendirmesi

Arif Alper Çevik
70-80 dk Uygulama  

 

Tıp Hukuku Kursu 

Kurs adı: Tıp Hukuku Kursu
Koordinatör: Doç. Dr. Cem Ertan
Eğitmenler: Doç. Dr. Cem Ertan, Uzm. Dr. Pınar Hanife Kara, Uzm. Dr. Tanzer Korkmaz

Kurs Programı

Konu Başlıkları Eğitmenler

Hekimin Hukuki Sorumlulukları

Doç. Dr. Cem Ertan

Tıbbi Uygulama Hataları

Uzm. Dr. Pınar Hanife Kara

Yeniden Canlandırmama Kararı (DNR, DNAR)

Uzm. Dr. Tanzer Korkmaz

Hekime Yönelik Şiddet

Doç. Dr. Cem Ertan

Bilgilendirilmiş Onam Uzm. Dr. Pınar Hanife Kara
Toksikoloji Kursu 

Kurs adı: Toksikoloji Kursu
Koordinatör: Prof. Dr. Arzu Denizbaşı
Eğitmenler: Prof. Dr. Arzu Denizbaşı, Prof. Dr. Zeynep Kekeç, Doç. Dr. Okhan Akdur, Uzm. Dr. Erkman Sanrı

Kurs Program

Konu Başlıkları Eğitmenler

Toksikolojide Semptomatoloji

Prof. Dr. Zeynep Kekeç

Dekontaminasyon Uygulamaları

Doç. Dr. Okhan Akdur

Toksikolojide Tanı Araçları

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

Antidot uygulamaları

Uzm. Dr. Erkman Sanrı

Torakoabdominal BT Kursu 

Kurs adı: Torakoabdominal BT Görüntüleme Kursu
Koordinatör: Prof. Dr. Erhan Akpınar, Doç. Dr. Bülent Erbil
Eğitmenler: Prof. Dr. Erhan Akpınar, Doç. Dr. Bülent Erbil, Doç. Dr. M. Ruhi Onur, Uzm. Dr. Ali Batur

Kurs Program

Konu Başlıkları Eğitmenler

Genel Prensipler

Prof. Dr. Erhan Akpınar
Doç. Dr. Bülent Erbil

Travmatik Torakal Aciller

Prof. Dr. Erhan Akpınar
Doç. Dr. Ruhi Onur
Doç. Dr. Bülent Erbil
Uzm. Dr. Ali Batur

Non-Travmatik Torakal Aciller

Travmatik Abdominal Aciller
Non-Travmatik Abdominal Aciller
Yara Bakımı ve Kapatma Teknikleri-İleri Kurs

Kurs Adı: Yara Bakımı ve Kapatma Teknikleri-İleri Kurs
Koordinatör: Doç. Dr. Serkan Şener
Eğitmenler:  Doç. Dr. Serkan Şener, Doç. Dr. Özlem Yiğit, Prof. Dr. Cemil Kavalcı
Konu Başlıkları

Konu Başlıkları Süre Eğitmenler

1. Debridman ve Kanama Kontrolü                                

15 dk

Doç. Dr. Özlem Yiğit

a.PRATİK – Debridman ve Kanama Kontrolü

45 dk

2.Farklı Yara Kapama Teknikleri  

15 dk

Doç. Dr. Serkan ŞENER

a. PRATİK – Stapler Tekniği

15 dk

b. PRATİK – Saç Yaklaştırma Tekniği

15 dk

c. PRATİK – Strip ve Doku Yapıştırıcı Tekniği 15 dk
Yaranın Hazırlanması ve Anestezi Teknikleri   Prof. Dr. Cemil Kavalcı
3. Özel Alanlarda Yara Kapama Teknikleri                  15 dk Doç. Dr. Serkan ŞENER

a.PRATİK – Yıldız ve Köşe Sütürleri

20 dk

b.PRATİK – Dudak Kapama Tekniği

20 dk

c.PRATİK – Kulak Kapama Tekniği

20 dk

d.PRATİK – Köpek Kulağı Hatası Düzeltme

20 dk
Yara Bakımı ve Kapatma Teknikleri-Temel Kurs

Kurs Adı: Yara Bakımı ve Kapatma Teknikleri-Temel Kurs
Koordinatör: Doç. Dr. Serkan Şener
Eğitmenler: Doç. Dr. Serkan Şener, Doç. Dr. Özlem Yiğit, Prof. Dr. Cemil Kavalcı
Konu Başlıkları

Konu Başlıkları Süre Eğitmenler

1. Akut Yara Tanımı ve İyileşmesi                                             

10 dk

Prof. Dr. Cemil Kavalcı
2. Akut Yaralı Hastaya İlk Yaklaşım                

15 dk

Doç. Dr. Serkan Şener

3. Yaranın Hazırlanması ve Anestezi Teknikleri

25 dk

 
4. Temel Sütür Malzeme ve Teknikleri

150 dk

Doç. Dr. Serkan Şener
Doç. Dr. Özlem Yiğit
Prof. Dr. Cemil Kavalcı

a.PRATİK – Malzemelerin Tanıtılması ve Kullanım Teknikleri

15 dk

b. PRATİK – Yaranın Hazırlanması ve Anestezi Teknikleri

15 dk

c. PRATİK – Temel Sütür Teknikleri

 

i. Basit Aralıklı Teknik

20 dk

ii. Devamlı Cilt Teknik

20 dk

iii. Basit Aralıklı Cilt Altı Teknik

20 dk

iv. Devamlı Cilt Altı Teknik

20 dk

v. Vertikal Matres Teknik

20 dk

vi. Horizontal Matres Teknik

20 dk

5. İşlem Sonrası Yara Bakımı

10 dk Doç. Dr. Özlem Yiğit