Kurs Programı

12 Mart 2020 13 Mart 2020 14 Mart 2020 15 Mart 2020
14:00-17:30

09:00-12:30

  14:00-17:30

09:00-12:30

 14:00-17:30

09:00-12:30

Güncel Acil Tıp Konuşmaları – Sahne
Erkman Sanrı

Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar – Travma
Serkan Emre Eroğlu

Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar – Travma
Serkan Emre Eroğlu

Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar – Travma
Serkan Emre Eroğlu

Güncel Acil Tıp Konuşmaları – Sahne
Erkman Sanrı

Güncel Acil Tıp Konuşmaları – Sahne
Erkman Sanrı

Vasküler Ultrasonografi Kursu
Aslıhan Yürüktümen Ünal

Abdominal Ultrasonografisi Kursu
Özgür Dikme

Girişimsel Ultrasonografi Kursu
Özlem Dikme

Vasküler Ultrasonografi Kursu
Aslıhan Yürüktümen Ünal

Abdominal Ultrasonografisi Kursu
Özgür Dikme

Girişimsel Ultrasonografi Kursu
Özlem Dikme

Şok Yönetiminde Ultrasonografi Kursu
Murat Yeşilaras

Ekokardiyografi Kursu
Funda Karbek Akarca

Ekokardiyografi Kursu
Funda Karbek Akarca

Şok Yönetiminde Ultrasonografi Kursu
Murat Yeşilaras

Ekokardiyografi Kursu
Funda Karbek Akarca

Ekokardiyografi Kursu
Funda Karbek Akarca

Taktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale Kursu
Erdem Çevik

Ortopedik Girişimler Kursu
Önder Limon

Taktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale Kursu
Erdem Çevik

Taktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale Kursu
Erdem Çevik

Ortopedik Girişimler Kursu
Önder Limon

Ortopedik Girişimler Kursu
Önder Limon

Toksikoloji Kursu
Zeynep Kekeç

Toksikoloji Kursu
Zeynep Kekeç

Geriatrik Aciller Kursu
Murat Çetin

Toksikoloji Kursu
Zeynep Kekeç

Geriatrik Aciller Kursu
Murat Çetin

Geriatrik Aciller Kursu
Murat Çetin

Makale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar Gökhan Aksel

Literatür Tarama Kursu
Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Makale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar Gökhan Aksel

Makale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar Gökhan Aksel

Literatür Tarama Kursu
Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Literatür Tarama Kursu
Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Asit Baz Bozukluğu ve Arter Kan Gazı (AKG) Değerlendirme Kursu
İlhan Uz

Asit Baz Bozukluğu ve Arter Kan Gazı (AKG) Değerlendirme Kursu
İlhan Uz

Asit Baz Bozukluğu ve Arter Kan Gazı (AKG) Değerlendirme Kursu
İlhan Uz

Afet Yönetim Kursu
Recep Dursun

Afet Yönetim Kursu
Recep Dursun

Afet Yönetim Kursu
Recep Dursun

Yara Kapatma Kursu - Temel
Serkan Şener

Yara Kapatma Kursu - Temel
Serkan Şener

Yara Kapatma Kursu - İleri
Serkan Şener

Periferik Sinir Blokları Kursu
Özlem Yiğit

Periferik Sinir Blokları Kursu
Özlem Yiğit

Periferik Sinir Blokları Kursu
Özlem Yiğit

Akut Koroner Sendrom Kursu
Yıldıray Çete

Akut Koroner Sendrom Kursu
Yıldıray Çete

Kritik Hasta Yönetimi Kursu
Özge Duman Atilla

Kritik Hasta Yönetimi Kursu
Özge Duman Atilla

Akut Koroner Sendrom Kursu
Yıldıray Çete

Kritik Hasta Yönetimi Kursu
Özge Duman Atilla

Temel EKG Kursu
Süleyman Türedi

EKG Zor Tanılar Kursu
Ersin Aksay

Temel EKG Kursu
Süleyman Türedi

EKG Zor Tanılar Kursu
Ersin Aksay

Bildiri Hazırlama Kursu
Nurettin Özgür Doğan

Bildiri Hazırlama Kursu
Nurettin Özgür Doğan

Mekanik Ventilasyon Kursu
Başak Bayram

Non-invaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP&BİPAP) ve Yüksek Akımlı Nazal Oksijen (HFNO) Kursu
Neşe Çolak Oray

Non-invaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP&BİPAP) ve Yüksek Akımlı Nazal Oksijen (HFNO) Kursu
Neşe Çolak Oray

Non-invaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP&BİPAP) ve Yüksek Akımlı Nazal Oksijen (HFNO) Kursu
Neşe Çolak Oray

Mekanik Ventilasyon Kursu
Başak Bayram

Mekanik Ventilasyon Kursu
Başak Bayram

İleri Havayolu Kursu
Barış Murat Ayvacı

İleri Havayolu Kursu
Barış Murat Ayvacı

İleri Havayolu Kursu
Barış Murat Ayvacı

İleri Havayolu Kursu
Barış Murat Ayvacı

Tıp Hukuku Kursu
Cem Ertan

Tıp Hukuku Kursu
Cem Ertan

Acil Tıpta Liderlik ve İletişim Kursu
Şervan Gökhan

Arrest ritimleri: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) Kursu
Gül Pamukçu Günaydın

Taşikardi/Bradikardi Algoritmaları: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) Kursu
Gül Pamukçu Günaydın

Arrest ritimleri: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) Kursu
Gül Pamukçu Günaydın

Taşikardi/Bradikardi Algoritmaları: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) Kursu
Gül Pamukçu Günaydın

Acil Tıpta Liderlik ve İletişim Kursu
Şervan Gökhan

Acil Abdominal BT Görüntüleme
M. Ruhi Onur
Bülent Erbil

Acil Abdominal BT Görüntüleme
M. Ruhi Onur
Bülent Erbil

Acil Toraks BT Görüntüleme
Erhan Akpınar
Bülent Erbil

Acil Toraks BT Görüntüleme
Erhan Akpınar
Bülent Erbil

Nörogörüntüleme
Nuri Karabay

Nörogörüntüleme
Nuri Karabay

SÖZLÜ BİLDİRİLER
13 Mart 2020, Cuma / Salon 5

17:45 – 17:52   

S-01 Koroziv Madde İçilmesinde Oluşabilen Pankreatit Kliniğinde Oral Olarak Verilen A-C-E Vitaminlerinin Kombine Etkinliğinin Deneysel Araştırılması 
Hasan Börekçi

17:52 – 17:59

S-02 Spontan İntraserebral Hemorajilerde Hemoraji Hacminin Mortalite Üzerine Etkisi
İsmail Erkan Aydın

17:59 – 18:06   

S-03 Vena Cava İnferior Çapı Volüm Durumunu Ne Kadar Doğru Gösteriyor?
Nalan Gökçe Çelebi Yamanoğlu

18:06 – 18:13 

S-04 Hastane Dışı Kardiyopulmoner Arrest Vakalarının Zamanlaması
Murathan Aldemir