Kurs Seçimleri

Değerli Katılımcımız,

Kurs seçimlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulan bloklamalar baz alınarak hazırlanmıştır. Her bloktan 2 kurs seçilmekte olup toplamda 6 kurs seçmenizi rica ediyoruz.

Kurslarımızdan İKYD Kursu (1 ve 2) devam niteliğinde olup eğitimin tamamlanması için öncelikle 1 daha sonrasında ise 2’yi seçmeniz gerekmektedir. Yara Kapatma Teknikleri - İleri Kursu’nu alabilmeniz için öncelikli Temel Kursu’nun da seçilmesi gerekmektedir.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

EKG Disritmiler Torakoabdominal BT Görüntüleme Kritik Hasta Yönetimi
Kritik Hastada USG Toksikoloji Kursu Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar – Travma
Mekanik Ventilasyon AraştırmaPlanlama Acil USG; Giriş
SPSS Kullanımı Yara Kapatma Teknikleri - ileri Kurs Akademisyenlik Eğitim Programının Geliştirilmesi
Yara Kapatma Teknikleri - Temel İleri Havayolu Kursu Ortopedik Girişimler
Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar Asit Baz Bozukluğu ve AKG Değerlendirme EKG Zor Tanılar
Nörogörüntüleme Acil Ekokardiyografi Kursu Periferik Sinir Bloğu
Toraks USG Tıp Hukuku Kursu ECMO Kursu
İKYD- 1/2 İKYD- 2/2 Acil Servis mimarisi
Olgularla Acil Servis   Biyomikroskop Kursu
5 Nisan 2018
6 Nisan 2018

7 Nisan 2018

8 Nisan 2018

14:00-17:30 09:00-12:30 14:00-17:30 09:00-12:30 14:00-17:30 09:00-12:30
Kritik Hastada USGToraks USGKritik Hastada USGToraks USGKritik Hastada USGToraks USG
Acil Ekokardiyografi KursuAcil USG; GirişAcil Ekokardiyografi KursuAcil USG; GirişAcil Ekokardiyografi KursuAcil USG; Giriş
NörogörüntülemeNörogörüntülemeNörogörüntülemeTorakoabdominal BT GörüntülemeTorakoabdominal BT GörüntülemeTorakoabdominal BT Görüntüleme
EKG Zor TanılarEKG Disritmiler EKG Zor TanılarEKG Disritmiler EKG Zor TanılarEKG Disritmiler
Tıp Hukuku KursuAkademisyenlik Eğitim Programının Geliştirilmesi Tıp Hukuku KursuECMO KursuECMO KursuBiyomikroskop Kursu
Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar – TravmaAcil Tıpta Kırmızı Bayraklar – TravmaAcil Tıpta Kırmızı Bayraklar – TravmaAcil Tıpta Kırmızı BayraklarAcil Tıpta Kırmızı BayraklarAcil Tıpta Kırmızı Bayraklar
İleri Havayolu Kursuİleri Havayolu Kursuİleri Havayolu Kursuİleri Havayolu Kursuİleri Havayolu Kursuİleri Havayolu Kursu
Yara Kapatma Teknikleri - Temel Yara Kapatma Teknikleri - Temel Periferik Sinir BloğuPeriferik Sinir BloğuYara Kapatma Teknikleri -  İleri KursPeriferik Sinir Bloğu
Ortopedik GirişimlerToksikoloji KursuOrtopedik GirişimlerToksikoloji KursuOrtopedik GirişimlerToksikoloji Kursu
Acil Servis MimarisiAcil Servis MimarisiMekanik VentilasyonOlgularla Acil ServisMekanik VentilasyonMekanik Ventilasyon
SPSS KullanımıSPSS KullanımıSPSS Kullanımı
Asit Baz Bozukluğu ve AKG DeğerlendirmeKritik Hasta YönetimiAsit Baz Bozukluğu ve AKG DeğerlendirmeKritik Hasta YönetimiAsit Baz Bozukluğu ve AKG DeğerlendirmeKritik Hasta Yönetimi
Araştırma PlanlamaAraştırma PlanlamaAraştırma PlanlamaAkademisyenlik Eğitim Programının Geliştirilmesi
İKYD- 1/2İKYD- 2/2İKYD- 1/2İKYD- 2/2

Yapılan Seçimler

BLOKLAR GÜNLER
5 Nisan 2018 | 14:00-17:30
6 Nisan 2018 | 09:00-12:30
6 Nisan 2018 | 14:00-17:30
7 Nisan 2018 | 09:00-12:30
7 Nisan 2018 | 14:00-17:30
8 Nisan 2018 | 09:00-12:30