Kurs Seçimleri

Değerli Katılımcımız;

Kurs seçimlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulan bloklamalar baz alınarak hazırlanmıştır. Her bloktan 2 kurs seçilmekte olup toplamda 6 kurs seçmenizi rica ediyoruz.
Yara Kapatma Teknikleri - İleri Kursu’nu alabilmeniz için öncelikli Temel Kursu’nun da seçilmesi gerekmektedir.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Güncel Acil Tıp Konuşmaları – Sahne  Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar-Travma Kritik Hasta Yönetimi Kursu
Toksikoloji Kursu Geriatrik Aciller  Akut Koroner Sendrom Kursu 
Acilde Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntüleme Kursu  Acilde Abdominal Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntüleme Kursu  Nörogörüntüleme Kursu
İleri Havayolu Kursu Taktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale Kursu Ekokardiyografi Kursu
Makale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar Kursu Literatür Tarama Kursu Ortopedik Girişimler Kursu
Asit Baz Bozukluğu ve Arter Kan Gazı (AKG) Değerlendirme Kursu Mekanik Ventilasyon (MV) Kursu Tıp Hukuku Kursu
Abdominal Ultrasonografi Kursu Afet Yönetim Kursu Non-invaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP&BİPAP) ve Yüksek Akımlı Nazal Oksijen (HFNO) Kursu
Vasküler Ultrasonografi Kursu Girişimsel Ultrasonografi Kursu Periferik Sinir Blokları Kursu
Acil Tıpta Liderlik ve İletişim Kursu Şok Yönetiminde Ultrasonografi Kursu  Bildiri Hazırlama Kursu
Arrest Ritimleri: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) Kursu Temel EKG Kursu  Yara Kapatma Kursu-Temel
Taşikardi/Bradikardi Algoritmaları: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) Kursu EKG Zor Tanılar Kursu  Yara Kapatma Kursu-İleri
     
12 Mart 2020 13 Mart 2020 14 Mart 2020 15 Mart 2020
14:00 - 17:30 09:00 - 12:30 14:00 - 17:30 09:00 - 12:30 14:00 - 17:30 09:00-12:30
Güncel Acil Tıp Konuşmaları – Sahne Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar-TravmaAcil Tıpta Kırmızı Bayraklar-TravmaAcil Tıpta Kırmızı Bayraklar-TravmaGüncel Acil Tıp Konuşmaları – Sahne Güncel Acil Tıp Konuşmaları – Sahne
Vasküler Ultrasonografi KursuAbdominal Ultrasonografi KursuGirişimsel Ultrasonografi KursuVasküler Ultrasonografi KursuAbdominal Ultrasonografi KursuGirişimsel Ultrasonografi Kursu
Şok Yönetiminde Ultrasonografi Kursu Ekokardiyografi KursuEkokardiyografi KursuŞok Yönetiminde Ultrasonografi Kursu Ekokardiyografi KursuEkokardiyografi Kursu
Taktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale KursuOrtopedik Girişimler KursuTaktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale KursuTaktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale KursuOrtopedik Girişimler KursuOrtopedik Girişimler Kursu
Toksikoloji KursuToksikoloji KursuGeriatrik Aciller Toksikoloji KursuGeriatrik Aciller Geriatrik Aciller
Makale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar KursuLiteratür Tarama KursuMakale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar KursuMakale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar KursuLiteratür Tarama KursuLiteratür Tarama Kursu
Asit Baz Bozukluğu ve Arter Kan Gazı (AKG) Değerlendirme KursuAsit Baz Bozukluğu ve Arter Kan Gazı (AKG) Değerlendirme KursuAsit Baz Bozukluğu ve Arter Kan Gazı (AKG) Değerlendirme KursuAfet Yönetim KursuAfet Yönetim KursuAfet Yönetim Kursu
Yara Kapatma Kursu-TemelYara Kapatma Kursu-TemelYara Kapatma Kursu-İleriPeriferik Sinir Blokları KursuPeriferik Sinir Blokları KursuPeriferik Sinir Blokları Kursu
Akut Koroner Sendrom Kursu Akut Koroner Sendrom Kursu Kritik Hasta Yönetimi KursuKritik Hasta Yönetimi KursuAkut Koroner Sendrom Kursu Kritik Hasta Yönetimi Kursu
Temel EKG Kursu EKG Zor Tanılar Kursu Temel EKG Kursu EKG Zor Tanılar Kursu Bildiri Hazırlama KursuBildiri Hazırlama Kursu
Mekanik Ventilasyon (MV) KursuNon-invaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP&BİPAP) ve Yüksek Akımlı Nazal Oksijen (HFNO) KursuNon-invaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP&BİPAP) ve Yüksek Akımlı Nazal Oksijen (HFNO) KursuNon-invaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP&BİPAP) ve Yüksek Akımlı Nazal Oksijen (HFNO) KursuMekanik Ventilasyon (MV) KursuMekanik Ventilasyon (MV) Kursu
İleri Havayolu Kursuİleri Havayolu Kursuİleri Havayolu Kursuİleri Havayolu KursuTıp Hukuku KursuTıp Hukuku Kursu
Acil Tıpta Liderlik ve İletişim KursuArrest Ritimleri: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) KursuTaşikardi/Bradikardi Algoritmaları: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) KursuArrest Ritimleri: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) KursuTaşikardi/Bradikardi Algoritmaları: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) KursuAcil Tıpta Liderlik ve İletişim Kursu
Acilde Abdominal Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntüleme KursuAcilde Abdominal Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntüleme KursuAcilde Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntüleme Kursu Acilde Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntüleme Kursu Nörogörüntüleme KursuNörogörüntüleme Kursu

Yapılan Seçimler

BLOKLAR GÜNLER
12 Mart 2020 | 14:00 - 17:30
13 Mart 2020| 09:00 - 12:30
13 Mart 2020 | 14:00 - 17:30
14 Mart 2020 | 09:00 - 12:30
14 Mart 2020 | 14:00 - 17:30
15 Mart 2020 | 09:00-12:30