Kurslar

 • Abdominal Ultrasonografi Kursu
 • Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar - Travma Kursu
 • Acil Tıpta Liderlik ve İletişim Kursu
 • Acilde Abdominal Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntüleme Kursu
 • Acilde Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntüleme Kursu
 • Afet Yönetim Kursu
 • Akut Koroner Sendrom Kursu 
 • Arrest Ritimleri: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) Kursu
 • Asit Baz Bozukluğu ve Arter Kan Gazı (AKG) Değerlendirme Kursu
 • Bildiri Hazırlama Kursu
 • EKG Zor Tanılar Kursu 
 • Ekokardiyografi Kursu
 • Geriatrik Aciller Kursu 
 • Girişimsel Ultrasonografi Kursu
 • Güncel Acil Tıp Konuşmaları – Sahne
 • İleri Havayolu Kursu
 • Kritik Hasta Yönetimi Kursu
 • Literatür Tarama Kursu
 • Makale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar kursu
 • Mekanik Ventilasyon Kursu
 • Non-invaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP&BİPAP) ve Yüksek Akımlı Nazal Oksijen (HFNO) Kursu
 • Nörogörüntüleme Kursu
 • Ortopedik Girişimler Kursu
 • Periferik Sinir Blokları Kursu
 • Şok Yönetiminde Ultrasonografi Kursu
 • Taktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale Kursu
 • Taşikardi/Bradikardi Algoritmaları: İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) Kursu
 • Temel EKG Kursu
 • Tıp Hukuku Kursu
 • Toksikoloji Kursu 
 • Vasküler Ultrasonografi Kursu
 • Yara Kapatma Kursu İleri
 • Yara Kapatma Kursu Temel