Kurullar

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ (TATD) YÖNETİM KURULU

Başkan

Süleyman TÜREDİ

Başkan Yardımcısı

 Orhan ÇINAR

Genel Sekreter

Bülent ERBİL

Sayman

Serkan YILMAZ

Üyeler

Haldun AKOĞLU
Özge DUMAN ATİLLA
Murat ÇETİN
Serkan Emre EROĞLU
Murat ORAK
Ayhan ÖZHASENEKLER
Sevilay Sema ÜNVER

*Soyisime göre alfabetik sıralanmıştır.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı

Süleyman TÜREDİ

Kongre Sekreterleri

Özlem DİKME
Serkan Emre EROĞLU

Organizasyon Komitesi

Yahya Ayhan ACAR
Ebru ÜNAL AKOĞLU
Filiz BALOĞLU KAYA

* Soyisime göre alfabetik sıralanmıştır.

Bilimsel Kurul

Funda Karbek Akarca
Erhan Akpınar
Ersin Aksay
Gökhan Aksel
Özge Duman Atilla
Barış Murat Ayvacı
Başak Bayram
Yıldıray Çete
Murat Çetin
Erdem Çevik
Şeref Kerem Çorbacıoğlu
Özgür Dikme
Özlem Dikme
Nurettin Özgür Doğan
Recep Dursun
Bülent Erbil
Serkan Emre Eroğlu
Cem Ertan
Şervan Gökhan
Gül Pamukçu Günaydın
Nuri Karabay
Zeynep Kekeç
Önder Limon
M.Ruhi Onur
Neşe Çolak Oray
Erkman Sanrı
Serkan Şener
Süleyman Türedi
İlhan Uz
Aslıhan Yürüktümen Ünal
Murat Yeşilaras
Özlem Yiğit

* Soyisime göre alfabetik sıralanmıştır.