Kurs Programı Sözlü Bildiri Oturumları

SALON 24 Şubat 2022 25 Şubat 2022 26 Şubat 2022 27 Şubat 2022
  14:00-17:30 09:00-12:30   14:00-17:30

09:00-12:30

 14:00-17:30

09:00-12:30
SALON 1

Kritik Hastada Ultrasonografi Kursu
Burcu A. Kaymak - Özlem Dikme

Ekokardiyografi Kursu
Funda Karbek Akarca

Kritik Hastada Ultrasonografi Kursu
Burcu A. Kaymak - Özlem Dikme

Kritik Hastada Ultrasonografi Kursu
Burcu A. Kaymak - Özlem Dikme

Ekokardiyografi Kursu
Funda Karbek Akarca

Ekokardiyografi Kursu
Funda Karbek Akarca

SALON 2 Acil Ultrasonografi Kursu – Pulmoner/Vasküler Modül
Nurdan Acar
Acil Ultrasonografi Kursu – Pulmoner/Vasküler Modül
Nurdan Acar

Acil Ultrasonografi Kursu – Pulmoner/Vasküler Modül
Nurdan Acar

Acil Ultrasonografi Kursu – Abdomen Modül
Aslıhan Yürüktümen Ünal

Acil Ultrasonografi Kursu – Abdomen Modül
Aslıhan Yürüktümen Ünal

Acil Ultrasonografi Kursu – Abdomen Modül
Aslıhan Yürüktümen Ünal

SALON 3 Nörogörüntüleme Kursu
Nuri Karabay
Nörogörüntüleme Kursu
Nuri Karabay

Toraks BT Görüntüleme Kursu
Erhan Akpınar - Bülent Erbil

Toraks BT Görüntüleme Kursu
Erhan Akpınar - Bülent Erbil

Abdomen BT Görüntüleme Kursu
M. Ruhi Onur - Bülent Erbil

Abdomen BT Görüntüleme Kursu
M. Ruhi Onur - Bülent Erbil

SALON 4 Ortopedik Aciller Kursu
Önder Limon
Ortopedik Aciller Kursu
Önder Limon

Ortopedik Aciller Kursu
Önder Limon

Periferik Sinir Blokları Kursu
Özlem Yiğit

Periferik Sinir Blokları Kursu
Özlem Yiğit

Periferik Sinir Blokları Kursu
Özlem Yiğit

SALON 5 Doğa Tıbbı Kursu
M. Ferudun Çelikmen
Afet Kursu
Onur Karakayalı

Afet Kursu
Onur Karakayalı

Doğa Tıbbı Kursu
M. Ferudun Çelikmen

Taktik Tıbbı Kursu
Erdem Çevik

Taktik Tıbbı Kursu
Erdem Çevik

SALON 6 Medikal Simülasyon Kursu
Serpil Yaylacı
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (Arrest Ritmleri)
Gül Pamukçu Günaydın

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (Taşikardi ve Bradikardi Yönetimi)
Gül Pamukçu Günaydın

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (Arrest Ritmleri)
Gül Pamukçu Günaydın

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (Taşikardi ve Bradikardi Yönetimi)
Gül Pamukçu Günaydın

Medikal Simülasyon Kursu
Serpil Yaylacı

SALON 7 Geriatrik Aciller Kursu
Özlem Köksal
Toksikoloji Kursu
Arzu Denizbaşı

Geriatrik Aciller Kursu
Özlem Köksal

Geriatrik Aciller Kursu
Özlem Köksal

Toksikoloji Kursu
Arzu Denizbaşı

Toksikoloji Kursu
Arzu Denizbaşı

SALON 8 Senaryolarla Travma Yönetim Kursu
Engin Deniz Aslan
Senaryolarla Travma Yönetim Kursu
Engin Deniz Aslan

Travmada Kırmızı Bayraklar Kursu
Serkan Emre Eroğlu

Travmada Kırmızı Bayraklar Kursu
Serkan Emre Eroğlu

Senaryolarla Travma Yönetim Kursu
Engin Deniz Aslan

Travmada Kırmızı Bayraklar Kursu
Serkan Emre Eroğlu

SALON 9 NIMV (Noninvaziv Mekanik Ventilasyon) HFNO (High Flow Nazal Oksijen)
Neşe Çolak
NIMV (Noninvaziv Mekanik Ventilasyon) HFNO (High Flow Nazal Oksijen)
Neşe Çolak

Mekanik Ventilasyon Kursu
Başak Bayram

Mekanik Ventilasyon Kursu
Başak Bayram

NIMV (Noninvaziv Mekanik Ventilasyon) HFNO (High Flow Nazal Oksijen)
Neşe Çolak

Mekanik Ventilasyon Kursu
Başak Bayram

SALON 10 İleri Havayolu Kursu
Barış Murat Ayvacı
İleri Havayolu Kursu
Barış Murat Ayvacı

Kan Gazı Kursu
İlhan Uz

Kan Gazı Kursu
İlhan Uz

Fiberoskopi Kursu
N. Didem Hanoğlu

Kan Gazı Kursu
İlhan Uz

SALON 11 Kritik Hasta Yönetimi Kursu
Özge Duman Atilla
Kritik Hasta Yönetimi Kursu
Özge Duman Atilla

Akut Koroner Sendromlar Kursu
Yıldıray Çete

Akut Koroner Sendromlar Kursu
Yıldıray Çete

Kritik Hasta Yönetimi Kursu
Özge Duman Atilla

Akut Koroner Sendromlar Kursu
Yıldıray Çete

SALON 12 Temel EKG Kursu
Melih İmamoğlu
Temel EKG Kursu
Melih İmamoğlu

EKG Zor Tanılar Kursu
Ersin Aksay

EKG Zor Tanılar Kursu
Ersin Aksay

Temel EKG Kursu
Melih İmamoğlu

EKG Zor Tanılar Kursu
Ersin Aksay

SALON 13 Çocuk Kritik Hasta Kursu
Cem Oktay
Çocuk Travma Kursu
Cem Oktay

Tıp Hukuku Kursu
Cem Ertan

Tıp Hukuku Kursu
Cem Ertan

Çocuk Kritik Hasta Kursu
Cem Oktay

Çocuk Travma Kursu
Cem Oktay

SALON 14
Makale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar Kursu
Gökhan Aksel
Makale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar Kursu
Gökhan Aksel

Literatür Tarama Kursu
Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Literatür Tarama Kursu
Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Bildiri Hazırlama Kursu
Nurettin Özgür Doğan

Bildiri Hazırlama Kursu
Nurettin Özgür Doğan

SALON 14:00-17:30 17:30-18:00  14:00-17:30

09:00-12:30

 14:00-17:30

09:00-12:30
SALON 15
Akılcı İlaç Oturumu
Arzu Denizbaşı
SÖZLÜ BİLDİRİLER
25 Şubat 2022
17:45 - 18:45
SALON 6

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanı:
Seyran Bozkurt

S-01 Yetişkinlerde Nadir Bir İleus Nedeni: İnvajinasyon (İntussusepsiyon)
Ömer Başol
S-02 Literatürde Nadir Görülen (Diyabetik El Ülseri) Olgusu
Sevilay Sema Ünver
S-03 COVID-19 Hastasında Taburculuk Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Pnömomediastinum
Hande Asan
S-04 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Akut Koroner Sendrom Tanısında Troponin Etkinliği
Tutku Duman Şahan
S-05 Acil Servise Başvuran Covid-19 Tanısı Almış Hastaların Kan Grupları İle Bilgisayarlı Tomografileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Tutku Duman Şahan
S-06 Sağ Alt Kadran Ağrısı İle Başvuran Kadın Hastalarda Over Kist Rüptürü Ve Akut Apandisit Ayırımında Laboratuar Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Büşra Dilara Dayıoğlu
S-07 İki Mortal Tanı
Aynur Özdamar
SALON 7

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanı:
Erdem Çevik

S-08 Akciğer Metastazı Yapan Germ Hücreli Tümör
Yunus Emre Gemi̇ci̇
S-09 Bilgisayarlı Tomografi Negatif Subaraknoid Kanama
Mehmet Zeftci
S-10 Bilateral Masif Pulmoner Tromboemboli Hastasında Entegre Pulmoner Indeks Monitörizasyonun Hasta Takibinde Etkinliği
Dilay Satılmış
S-11 Acil Serviste Optimal Obsesyon Hayat Kurtarır (Şüphe Varsa Klinik Kararı Tekrar Düşün!}
Fatma İrem Özkan
S-12 Acil Servisinten Böbrek Yaralanması Sebebiyle Çocuk Cerrahisi Bölümüne Danışılan Hastaların Değerlendirilmesi
İncinur Genisol
S-13 Acil Serviste Kendine Yer Bulmaya Çalışan Sedatif: Deksmedetomidin
İlhan Uz
SALON 8

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
Oturum Başkanı: Gökhan Aksel

S-14 COVID-19 Hastalarında Akciğer Tutulumu İle C-Reaktif Protein Arasındaki İlişki
Abuzer Özkan
S-15 Acil Serviste Başarılı Sistemik Trombolitik Tedavi İle Tedavi Edilen Kardiyak Arreste Neden Olan Masif Pulmoner Emboli Olgusu
Yaşar Tekin
S-16 Akut Batın Olgularının İncelenmesi
Şeyma Akkuş
S-17 Ekran Başında Çalışan Bireylerin Göz Sağlığı Ve Bunu Etkileyen Faktörler, Acil Çağrı Merkezi Örneği
İbrahim Ethem Ay
S-18 Süregelen Şikayetlerden Onkolojik Tanıya
Hamza Enes Güçlü
S-19 Acil Servise Başvuran Akut Koroner Sendrom Tanısı Alan Geriatrik Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Canan Akman
SALON 9

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4
Oturum Başkanı: Murat Yeşilaras

S-20 Toplu Trafik Kazası Ve Acil Servis Yönetimi, Vaka Serisi
Hamza Enes Güçlü
S-21 Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Rutin Tetkiklerin Kısa Dönem Mortaliteyi Öngörebilmede Rolü
Abuzer Özkan
S-22 Acil Servise Başvuran Pulmoner Emboli Hastaların Semptomları İle Kısa Dönem Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Kohort Çalışma
Abuzer Özkan
S-23 Peruktan Endoskopik Gastrostomi Balonunu Sebep Olduğu İleus
Kadir Emre Yakışık
S-24 COVID-19 Komplikasyonu Olarak Portal Ven Trombozu
Şeyma Akkuş
S-25 Acil Servislerde Sıkça Kullanılan IV Fentanil QTC Değerini Etkiliyor Mu?
Aslıhan Küçük Albayrak