Kurs Seçimleri

Değerli Katılımcımız;

Kurs seçimlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulan bloklamalar baz alınarak hazırlanmıştır. Her bloktan 2 kurs seçilmekte olup toplamda 6 kurs seçmenizi rica ediyoruz.

Kurslarımızdan İKYD Kursu (1 ve 2) devam niteliğinde olup eğitimin tamamlanması için öncelikle 1 daha sonrasında ise 2’yi seçmeniz gerekmektedir.

Yara Kapatma Teknikleri - İleri Kursu’nu alabilmeniz için öncelikli Temel Kursu’nun da seçilmesi gerekmektedir.

Kurs programında yer alan Makale Hakemliği Kursu sadece Acil Tıp Uzman Hekimlerine yöneliktir.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Akciğer USG Kursu

Batın USG Kursu

Volüm Durum Değerlendirme Kursu

EKO Kursu

Mekanik Ventilasyon Kursu

HFO2- NIMV Kursu

Nörogörüntüleme Kursu

Toraks BT Görüntüleme Kursu

Abdomen BT Görüntüleme Kursu

Geriatrik Aciller Kursu

WELLNESS Kursu

Biyomikroskop Kursu

Temel EKG Kursu

EKG Disritmiler Kursu

EKG Zor Tanılar Kursu

Kritik Hasta Bakım Kursu

Asit Baz Bozukluğu ve AKG Değerlendirme Kursu

Toksikoloji Kursu

Taktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale

Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar – Travma Kursu

Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar Kursu

Yara Kapatma Teknikleri - Temel

Yara Kapatma Teknikleri -  İleri Kursu

Periferik Sinir Bloğu Kursu

İleri Havayolu Kursu

Tıp Hukuku Kursu

Araştırma Planlama Kursu

Ortopedik Girişimler Kursu

SPSS Kullanımı Kursu

Makale Yazma Kursu

İKYD – 1 / 2 Kursu

İKYD- 2/2 Kursu

ECMO Kursu

2. Basamakta Olgularla Acil Yönetim Kursu-1

2. Basamakta Olgularla Acil Yönetim Kursu-2

2. Basamakta Olgularla Acil Yönetim Kursu-3

Diş Acilleri Kursu

Makale Hakemliği Kursu

 

27 Mart 2019
28 Mart 2019

29 Mart 2019

30 Mart 2019

14:00 - 17:30 09:00 - 12:30 14:00 - 17:30 09:00 - 12:30 14:00 - 17:30 09:00-12:30
Akciğer USGBatın USGAkciğer USGBatın USGAkciğer USGBatın USG
Volüm Durum Değerlendirme KursuEKO KursuVolüm Durum Değerlendirme KursuEKO KursuVolüm Durum Değerlendirme KursuEKO Kursu
Acil Toraks BT GörüntülemeAcil Toraks BT GörüntülemeAcil Abdominal BT GörüntülemeAcil Abdominal BT GörüntülemeNörogörüntülemeNörogörüntüleme
Asit Baz Bozukluğu ve AKG DeğerlendirmeKritik Hasta Bakım KursuAsit Baz Bozukluğu ve AKG DeğerlendirmeKritik Hasta Bakım KursuAsit Baz Bozukluğu ve AKG DeğerlendirmeKritik Hasta Bakım Kursu
Acil Tıpta Kırmızı BayraklarAcil Tıpta Kırmızı Bayraklar – TravmaAcil Tıpta Kırmızı BayraklarAcil Tıpta Kırmızı Bayraklar – TravmaAcil Tıpta Kırmızı BayraklarAcil Tıpta Kırmızı Bayraklar – Travma
EKG Zor TanılarEKG DisritmiEKG Zor TanılarEKG DisritmiEKG Zor TanılarEKG Disritmi
HFO2- NIMVMekanik VentilasyonHFO2- NIMVMekanik VentilasyonHFO2- NIMVMekanik Ventilasyon
İleri Havayolu KursuTemel EKGİleri Havayolu KursuTemel EKGİleri Havayolu Kursuİleri Havayolu Kursu
Yara Kapatma Teknikleri - Temel KursuYara Kapatma Teknikleri - Temel KursuYara Kapatma Teknikleri - İleri KursuPeriferik Sinir BloğuPeriferik Sinir BloğuPeriferik Sinir Bloğu
Geriatrik AcillerWellnessBiyomikroskop KursuGeriatrik AcillerBiyomikroskop KursuWellness
Ortopedik GirişimlerToksikoloji KursuOrtopedik GirişimlerToksikoloji KursuOrtopedik GirişimlerToksikoloji Kursu
SPSS KullanımıMakale YazmaSPSS KullanımıMakale YazmaAraştırma PlanlamaAraştırma Planlama
Tıp Hukuku KursuTaktik Alanda Acil Tıbbi MüdahaleTıp Hukuku KursuECMO KursuECMO KursuTaktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale
2. Basamakta Olgularla Acil Yönetim Kursu-12. Basamakta Olgularla Acil Yönetim Kursu-2Makale Hakemliği Kursu2. Basamakta Olgularla Acil Yönetim Kursu-3
Diş Acilleri KursuİKYD- 1/2İKYD- 2/2İKYD- 1/2İKYD- 2/2

Yapılan Seçimler

BLOKLAR GÜNLER
27 Mart 2019 | 14:00 - 17:30
28 Mart 2019 | 09:00 - 12:30
28 Mart 2019 | 14:00 - 17:30
29 Mart 2019 | 09:00 - 12:30
29 Mart 2019 | 14:00 - 17:30
30 Mart 2019 | 09:00-12:30