Kurslarımız

 • Abdomen BT Görüntüleme Kursu
 • Acil Ultrasonografi Kursu - Abdomen Modül
 • Acil Ultrasonografi Kursu - Pulmoner/Vasküler Modül
 • Afet Kursu
 • Akut Koroner Sendromlar Kursu
 • Bildiri Hazırlama Kursu
 • Çocuk Kritik Hasta Kursu
 • Çocuk Travma Kursu
 • Doğa Tıbbı Kursu
 • EKG Zor Tanılar Kursu
 • Ekokardiyografi Kursu
 • Fiberoskopi Kursu
 • Geriatrik Aciller Kursu
 • İleri Havayolu Kursu
 • İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (Arrest Ritmleri)
 • İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (Taşikardi ve Bradikardi Yönetimi)
 • Kan Gazı Kursu
 • Kritik Hastada Ultrasonografi Kursu
 • Kritik Hasta Yönetimi Kursu
 • Literatür Tarama Kursu
 • Makale Hazırlarken Kullanılacak Yazılımlar Kursu
 • Medikal Simülasyon Kursu
 • Taktik Tıbbı Kursu
 • Temel EKG Kursu
 • Toraks BT Görüntüleme Kursu
 • Mekanik Ventilasyon Kursu
 • NIMV ve HFNO Kursu
 • Nörogörüntüleme Kursu
 • Ortopedik Aciller Kursu
 • Periferik Sinir Blokları Kursu
 • Senaryolarla Travma Yönetim Kursu
 • Tıp Hukuku Kursu
 • Toksikoloji Kursu
 • Travmada Kırmızı Bayraklar Kursu