Kurslar

 • Abdominal BT Görüntüleme Kursu
 • Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar – Travma Kursu
 • Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar Kursu
 • Akciğer USG Kursu
 • Araştırma Planlama Kursu
 • Asit Baz Bozukluğu ve AKG Değerlendirme Kursu
 • Batın USG  Kursu
 • Biyomikroskop Kursu
 • Diş Acilleri Kursu
 • ECMO Kursu
 • EKG Disritmi Kursu
 • EKG Zor Tanılar Kursu
 • EKO Kursu
 • Geriatrik Aciller Kursu
 • HFO2- NIMV Kursu
 • İkinci Basamakta Olgularla Acil Yönetim Kursu
 • İKYD Kursu
 • İleri Havayolu Kursu
 • Kritik Hasta Bakım Kursu
 • Makale Hakemliği Kursu
 • Makale Yazma Kursu
 • Mekanik Ventilasyon Kursu
 • Nörogörüntüleme Kursu
 • Ortopedik Girişimler Kursu
 • Periferik Sinir Bloğu Kursu
 • SPSS Kullanımı Kursu
 • Taktik Alanda Acil Tıbbi Müdahale Kursu
 • Temel EKG Kursu
 • Tıp Hukuku Kursu
 • Toksikoloji Kursu
 • Toraks BT Görüntüleme Kursu
 • Volüm Durum Değerlendirme Kursu
 • Wellness
 • Yara Kapatma Teknikleri- Temel ve İleri Kursu