Powered by Smartsupp 7. TATD Kurs Günleri Kongresi – 18-21 Nisan 2024 / Antalya
7. TATD Kurs Günleri Kongresi TTB STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından 21 TTB STE/SMG Kredisi ile akredite etmiştir.

Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından düzenlenen 7. TATD Kurs Günleri Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bu etkinlik ülkemizde saygın bir yer edinmiş olan Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından düzenlenen en önemli organizasyonların başında gelmektedir. 18-21 Nisan 2024 tarihlerinde, Royal Seginus Hotel – Antalya’da gerçekleşecek etkinlikte sizlerle bir araya gelecek olmanın heyecanı içerisindeyiz.

Acil tıp uzmanları, asistanları ve diğer tüm branşlardan katılımcıların ilgisinde olan Kurs Günleri Kongresi güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde TATD komite, komisyon ve çalışma grupları tarafından özenle hazırlanmış kurslardan oluşmaktadır.

2024 yılı TATD Kurs Günleri Kongresi, 4 gün boyunca devam edecek olan toplam 6 oturumda dönüşümlü gerçekleştirilecek 27 farklı kurs ile katılımcılara çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme olanağı sunmaktadır. Kongremizde kursiyerler, Acil Tıp Uzmanlığının akademik gelişimine değerli katkıları olan Akademisyenler, Eğitimciler ve Konuşmacılar ile bir araya gelme fırsatını yakalayacaktır. Tüm katılanların yakın diyalog içinde olduğu, bilgi ve fikir alışverişlerinin yapıldığı, iş birliklerinin kurulduğu ve en önemlisi arkadaşlıkların pekiştirildiği bir kongre olmasını umuyorum.

Sizleri zengin bir bilimsel içerik, keyifli bir sosyal ortam ve kendinizi evinizde hissedebileceğiniz rahat ve sıcak bir kongreye davet ediyoruz.

Katılımınız ve desteğiniz ile daha güçlüyüz.

Saygılarımla.

Doç. Dr. Bülent Erbil
Türkiye Acil Tıp Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

KURSLARIMIZI TANIYALIM

KURS KOORDİNATÖRÜ:
Funda Karbek Akarca
KURS EĞİTMENLERİ: 
Funda Karbek Akarca, Mehmet Ali Aslaner, Süleyman İbze, Ertuğ Günsoy
TANITIM:
 • Acil serviste kardiyak ultrasonografi hasta yönetiminde belirleyici bir role sahiptir ve hayatı tehdit eden klinik senaryolarda kullanılmaktadır. Klinik endikasyonlar arasında kardiyak arrest, perikardiyal efüzyon, masif pulmoner emboli, açıklanamayan hipotansiyon, santral venöz basınç tahmini, external kardiyak pacing, ciddi kapak disfonksiyonu, proksimal aort diseksiyonu ve miyokard enfarktüsü yer alır.
 • Bu kursta, katılımcıların temel ekokardiyografik pencereleri ve doppler uygulama esaslarını öğrenmesi, sol ventrikül fonksiyonunu (sistol sonu çap, diyastol sonu çap, septum, arka duvar, EF ölçümü, EPSS) ve duvar hareket kusurlarını değerlendirebilmesi, sağ ventrikül fonksiyonunu (diyastol çapı, TAPSE, görsel sistolik işlev, PAB ölçümü)  değerlendirebilmesi, kapakları ve perikardiyal alanı değerlendirebilmesi hedeflenmektedir.
 • Uygulama eğitiminde kursiyerler, her istasyonda 1 eğitmene 6-8 katılımcı standardına uygun olarak oluşturulmuş istasyonlarda teorik eğitimini dinlediği temel pencerelerin açılması ve ilgili ölçümlerin (sol ventrikül EF ölçümü, duvar hareket kusuru değerlendirmesi, sağ ventrikül (TAPSE ve PAB) ölçümleri ve kapak değerlendirmesi) canlı model üzerinde yapılması şeklinde pratik uygulama yapacaklardır.
KURS PROGRAMI
20 dk Temel Ekokardiyografi Pencereleri Ertuğ Günsoy
40 dk Pratik -1 (her masada tüm pencereler) Masa 1: Mehmet Ali A, Masa 2: Ertuğ G, Masa 3: Süleyman İ, Masa 4: Funda KA
10 dk Ara  
30 dk Sol Ventrikül Fonksiyonları Değerlendirme Funda Karbek Akarca
20 dk Sağ Ventrkül Fonksiyonları Değerlendirme Süleyman İbze
20 dk Acil Kapak Hastalıkları Mehmet Ali Aslaner
10 dk Ara  
60 dk Pratik -2 (EF ölçümü, duvar hareket kusuru, TAPSE/PAB, kapak değerlendirmesi) Masa 1: Mehmet Ali A, Masa 2: Ertuğ G, Masa 3: Süleyman İ, Masa 4: Funda KA
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Bülent Erbil
KURS EĞİTMENLERİ:
Ali Batur, Mehmet Ruhi Onur , Ahmet Gürkan Erdemir
TANITIM:
 • Bu kursta, acil serviste travmatik ve travmatik olmayan abdominal acillerinde BT endikasyonları, tekniği, BT çekim protokollerinin tanıdaki önemi ve BT bulgularının olgu örnekleri ile tartışılması planlanmıştır.
 • Abdominal BT’ de normal anatominin öğrenilmesinin yanı sıra en sık karşılaşılan ve hayatı tehdit eden BT bulgularının kavranması amaçlanmıştır.
 • Abdominal acillerde BT’de oral ve intravenöz kontrast madde kullanımı endikasyonlarının öğrenilmesi ve acillerde BT’ de radyasyon dozu farkındalığının sağlanması amaçlanmıştır.
 • Travmatik ve travmatik olmayan abdomen acillerinde BT’nin uygun şekilde değerlendirilmesi, hayat kurtarıcı BT bulgularının kavranması becerisini artıracak uygulamalar yapılacaktır.
 • Her 3 katılımcıya 1 bilgisayar olacak şekilde oluşturulmuş istasyonlarda katılımcılar DICOM programını kullanarak gerçek hasta görüntülerinde lezyonları görme ve tanıma becerisini kazanma şansı bulacaklardır.
KURS PROGRAMI
30 dk Abdomen Acillerinde Acil Tıp - Acil Radyoloji Yaklaşımı Bülent Erbil - Ali Batur - Mehmet Ruhi Onur
60 dk Travmatik Olmayan Abdomen Acillerinde Görüntüleme Ahmet Gürkan Erdemir
15 dk Ara
60 dk Travmatik Abdomen Acillerinde Görüntüleme Mehmet Ruhi Onur
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Cem Oktay
KURS EĞİTMENLERİ:
Emel Altıntaş, Murat Çetin, Şeyda Kaptan, Sena Baykara Sayılı, Çağlar Kuas
TANITIM:
 • Bu kursta, acil servise başvuran çocuk travma hastasının sistematik değerlendirilmesi ve yönetimi ile kafa, göğüs ve batın travmalı çocuk hastalara yaklaşım ilkeleri ve çocuk hastada güvenli girişimsel sedasyon ve analjezi uygulanması uygulamalı ve interaktif bir şekilde tartışılacaktır.
 • Kursa kayıt yaptıran katılımcıların, kongre başlamadan önce kendilerine iletilecek linkteki sunum videolarının izlemeleri istenmektedir.
 • Bu şekilde kurs sırasında katılımcılar en az 1 eğitimci ile en fazla 9 kişilik gruplar halinde, 40’ar dakikalık 4 istasyonda eğitim maketleri üzerinde simülasyon uygulamaları ve senaryolar üzerinden interaktif olgu tartışmalarına daha fazla zaman ayrılabilecektir.
KURS PROGRAMI
40 dk Çoklu travma hastasının değerlendirilmesi ve yönetimi – Birincil Değerlendirme Cem Oktay
10 dk Ara
40 dk Çoklu travma hastasının değerlendirilmesi ve yönetimi – Birincil Değerlendirme Emel Altıntaş
30 dk Ara
40 dk Çoklu travma hastasının değerlendirilmesi ve yönetimi – İkincil Değerlendirme Sena Baykara Sayılı-Murat Çetin
10 dk Ara
40 dk Girişimsel sedasyon ve analjezi Şeyda Kaptan
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Emin Çanakçı
KURS EĞİTMENLERİ: 
Emin Çanakçı, Ersin Aksay, Önder Limon, Yıldıray Çete
TANITIM:
 • Bu kursta temel EKG bilgisine sahip olan acil tıp hekimlerinin ayırıcı tanıda ve yönetimde zorluklar barındıran klinik durumları tanıma becerisini geliştirmek hedeflenmektedir.
 • Akut koroner sendromda görülebilen farklı EKG örnekleri ile STEMI tanı kriterlerinin, STEMI eşdeğerlerinin ve oklüzyonlu MI (OMI/NOMI paradigması) tanımlarının tartışılması hedeflenmiştir.
 • Senkop gibi özellikli durumlar ve kritik hasta yönetiminde EKG’nin rolü de örneklerle tartışılacaktır.
KURS PROGRAMI
45 dkOMI NOMI paradigması ve STEMI EşdeğerleriErsin Aksay
15 dkAra 
45 dkSenkopta EKGYıldıray Çete
15 dkAra 
45 dkKritik Hasta EKGsiÖnder Limon
15 dkAra 
30dkPratikMustafa Emin Çanakçı
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Çağdaş Yıldırım
KURS EĞİTMENLERİ: 
Gültekin Kadı, Ayça Koca, Gül Pamukçu Günaydın
TANITIM:
 • İKYD-Arrest Ritimleri uygulayıcı kursları kısa teorik dersler ve maket başında yapılan senaryo çalışmalarından oluşur.
 • Eğitimler simülasyon mankeni üzerinde ve gerçek defibrilatörler ile yapılacaktır.
 • Her bir kursiyer pratik eğitimler sırasında en az 1 kez ekip lideri olacak ve diğer katılımcıların ekip lideri olduğu senaryolarda da ekip elemanı olarak görev alacaktır.
 • Mankenler üzerinde TYD, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı, İKYD, manuel defibrilatör kullanımı, arrest ritimleri yönetimi senaryoları uygulanacaktır.
 • Kursların bilgi içeriği en son AHA ve ERC kılavuzları temel alınarak ve Türkiye koşullarına uygun olarak hazırlanmıştır.  
 • Her kursta 6-8 katılımcı için 1 TATD eğitmeni katılmaktadır.
 • KPR uygulamaları yapılacağı için kursa rahat hareket edebileceğiniz kıyafetler ile gelinmesi önerilir.
KURS PROGRAMI
30 dkTemel Yaşam Desteği ve Kursa GirişGül Pamukçu Günaydın
15 dkTemel Yaşam Desteği PratikTüm Eğitmenler
15 dkAra 
30 dkArrest RitmlerGültekin Kadı
15 dkAra 
20 dkÖzel Durumlarda KPR -1 Yunus Emre Arık
20 dkÖzel Durumlarda KPR -2Yunus Emre Arık
15 dkAra 
60 dkArrest Ritmler PratikTüm Eğitmenler
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Çağdaş Yıldırım
KURS EĞİTMENLERİ: 
Çağdaş Yıldırım, Elif Öztürk İnce, Buğra İlhan
TANITIM:
 • İKYD-Taşikardi/Bradikardi uygulayıcı kursları kısa teorik dersler ve maket başında yapılan senaryo çalışmalarından oluşur.
 • Eğitimler simülasyon mankeni üzerinde ve gerçek defibrilatörler ile yapılacaktır.
 • Her bir kursiyer pratik eğitimler sırasında en az 1 kez ekip lideri olacak ve diğer katılımcıların ekip lideri olduğu senaryolarda da ekip elemanı olarak görev alacaktır.
 • Mankenler üzerinde kardiyoversiyon, pacing, taşikardi ve bradikardi ritimlerinin yönetim senaryoları uygulanacaktır.
 • Kursların bilgi içeriği en son AHA ve ERC kılavuzları temel alınarak ve Türkiye koşullarına uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Her kursta 6-8 katılımcı için 1 TATD eğitmeni katılmaktadır.
 • Kursumuzda takım çalışmasında ekip lideri ve ekip elemanlarının rollerinin tanımlanması ve klinik senaryolar üzerinden taşikardik / bradikardik ritimlerde ileri kardiyak yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması, kardiyoversiyon ve pacing becerisinin pekiştirilmesi hedeflenmiştir.
 • KPR uygulamaları yapılacağı için kursa rahat hareket edebileceğiniz kıyafetler ile gelinmesi önerilir.
KURS PROGRAMI
30 dk Temel Yaşam Desteği ve Kursa Giriş Çağdaş Yıldırım
15 dk Temel Yaşam Desteği Pratik Tüm Eğitmenler
15 dk Ara  
25 dk Bradikardi Yönetimi Elif Öztürk İnce
20 dk Pacing Elif Öztürk İnce
15 dk Ara  
30 dk Bradikardi Yönetimi ve Pacing Pratik Tüm Eğitmenler
15 dk Ara  
30 dk Taşikardi Yönetimi  Buğra İlhan
30 dk Taşikardi Yönetimi Pratik Tüm Eğitmenler
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Özlem Dikme
KURS EĞİTMENLERİ: 
Özgür Çevrim, Merve Ekşioğlu, Nurdan Acar, Burcu Azapoğlu Kaymak
TANITIM:
 • Acil servis hastalarının önemli bir kısmını oluşturan, vital bulguları stabil olmayan, yakın monitorize takip ve hızlıca destek tedavi sağlanması gereken kritik hastaların değerlendirilmesinde öykü ve fizik muayenenin yetersiz kaldığı durumlarda, yatak başı ultrasonografi etiyolojiye yönelik birçok belirsizliği aydınlatır ve hasta yönetimine kılavuzluk eder. Klinik takibe katkı sağlayan incelemelerin başında RUSH protokolü gelmektedir.
 • Bu kursta, temel değerlendirme teknikleri, kurallar, cihazlar ve artefaktlar, RUSH tanımı ve uygulaması, Pompa değerlendirilmesinde temel konular (Kardiyak değerlendirme), Doluluk ve kaçak değerlendirmesinde temel konular (Tank: İnferior vena kava, Akciğer, Batın), Vasküler değerlendirmede temel konular (Aorta) ve Santral kateterizasyon görüntüleme teknikleri ve görüntülerin nasıl yorumlanacağı anlatılacaktır.
 • Uygulama eğitiminde kursiyerler, her istasyonda 1 eğitmene 6-8 katılımcı standardına uygun olarak oluşturulmuş istasyonlarda teorik eğitimini dinlediği RUSH protokolünü canlı model üzerinde uygulama şeklinde pratik yapacaklardır.
 • Ayrıca oluşturulmuş maket üzerinde ultrasonografi eşliğinde santral kateterizasyon uygulama pratiği de yapılacaktır.
KURS PROGRAMI
10 dk Tanımlanmamış Hipotansiyonda RUSH protokolü Tanımı Özlem Dikme
30 dk Pompa değerlendirmesi: Kardiyak Ultrasonografi (LV/RV fonksiyon görsel değerlendirme) Özgür Çevrim
30 dk İnferior Vena Kava ve Aorta İncelemesi Merve Ekşioğlu
40 dk Pratik -1 (EKO, IVC ve Aorta incelemeleri) Masa 1: Özgür Ç, Masa 2: Merve E, Masa 3: Nurdan A, Masa 4: Burcu AK
10 dk Ara  
20 dk FAST ve Akciğer incelemesi Nurdan Acar
20 dk Santral Kateterizasyon Burcu Azapoğlu Kaymak
30 dk Pratik -2 (FAST, Akciğer ve Girişimsel uygulama) Masa 1: Özgür Ç, Masa 2: Merve E, Masa 3: Nurdan A, Masa 4: Burcu AK
20 dk Pratik -3 (Komplet RUSH prtokolü) Masa 1: Özgür Ç, Masa 2: Merve E, Masa 3: Nurdan A, Masa 4: Burcu AK
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Turgay Yılmaz Kılıç
KURS EĞİTMENLERİ:
Turgay Yılmaz Kılıç, Yeşim Eyler, Murat Yeşilaras
TANITIM:
 • Bu kursta acil servislerde hem tanı hem de tedavi aşamalarında etkin olarak rol aldığımız "kritik hastaların yönetimi" ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir.
 • Kurs, katılımcıların aktif olarak rol alacağı RİZİKO olarak adlandırılan bir yarışma formatında gerçekleştirilecektir.
 • Hemen her klinikten gerçek olgu senaryolarının güncel kılavuzlar eşliğinde tartışılacağı, katılım sonrası kritik hastaların yönetimindeki aşamalar ile ile ilgili bilgilerimizin tazeleneceği, teorik ve pratik bilgilerin aynı anda sunulacağı bir sunum planı gerçekleştirilecektir.
 • Kurs sonunda katılımcılara günlük pratiklerinde kritik hasta yönetiminde kullanabilecekleri akıl kartları verilecektir.
KURS PROGRAMI
10 dk Kursun Tanıtımı ve Tanışma  
75 dk RİZİKO 1.0 Turgay Yılmaz Kılıç, Murat Yeşilaras
20 dk Ara  
75 dk RİZİKO 2.0 Turgay Yılmaz Kılıç, Yeşim Eyler
10 dk Geri Bildirim ve Kapanış  
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Turgay Yılmaz Kılıç
KURS EĞİTMENLERİ: 
Turgay Yılmaz Kılıç, Yeşim Eyler
TANITIM:
 • Bu kursun hedefi; asit-baz dengesi bozukluklarının temel patofizyolojisinin, kan gazı parametrelerinin anlamının ve olgular üzerinden kan gazı analizinin sistematik bir şekilde yorumlanmasının öğretilmesidir.
 • Klinik olgu senaryoları ile kan gazı analizinin sistematik değerlendirilmesi ve kursiyerlerle tartışılması şeklinde pratik uygulama yapılacaktır.
KURS PROGRAMI
30 dk Asit Baz Durumu Turgay Yılmaz Kılıç
15 dk Ara  
30 dk Kan Gazı Analizi Turgay Yılmaz Kılıç
15 dk Ara  
75 dk Pratik - Kan Gazı Analizi Turgay Yılmaz Kılıç, Yeşim Eyler
15 dk Geri Bildirim ve Kapanış  
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Özlem Yiğit
KURS EĞİTMENLERİ: 
Özlem Yiğit, Deniz Kılıç, Gülşen Öztürk Örmeci
TANITIM:
 • Bu kursun temel amacı lokal anestezinin uygun veya yeterli olmadığı durumlarda kullanılabilen periferik sinir bloklarının girişim bölgelerini ve girişim ilkelerini öğrenmektir.
 • Kozmetik sonuçlar için düzgün ve dikkatli yara birleşmesi gereken yüz bölgesinde kullanılan blokların yanı sıra, yapılacak girişimler öncesinde el - ayak bileği seviyesinde, femoral bölgede ve omuz çıkığı redüksiyonlarında kullanılabilecek bloklar anlatılacaktır.
 • Blokları uygularken kullanılan anatomik belirteçlerin değerlendirilmesi ve ultrasonografide sinir görünümünün değerlendirilmesinin öğrenilmesi canlı modeller üzerinde gösterilecektir.
 • Ayrıca kursiyerler oluşturulan uygulama modeli üzerinde, ultrasonografi eşliğinde sinir bloğu uygulama pratiği yapma olanağı bulacaklardır.
KURS PROGRAMI
45 dk Periferal blokların temel uygulama prensipleri  Özlem Yiğit
15 dk Ara  
45 dk Yüzde ve ağız içinde uygulanan sinir blokları Özlem Yiğit
15 dk Ara  
45 dk El ve Ayak bileği seviyesinde uygulanan sinir blokları Gülşen Öztürk Örmeci
15 dk Ara  
30 dk Femoral sinir bloğu, Hematom bloğu (Omuz ve el bileği) Deniz Kılıç
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Ayça Açıkalın Akpınar
KURS EĞİTMENLERİ: 
Ayça Açıkalın Akpınar, Ataman Köse, N. Rana Dişel
TANITIM:
 • Bu kursta acil servise başvuran hastalar içinde önemli bir mortalite nedeni olarak karşımıza çıkan ve erken ve etkin tedaviyle kurtarılabilecek zehirlenmiş hastaların yönetiminde dikkat edilmesi gereken güncel literatüre uygun bilgilerin katılımcılara aktarılması hedeflenmiştir.
 • Sık zehirlenmeye yol açan ajanların, hastaya ve etkene uygun dekontaminasyon tekniklerinin, zehirlenme etkenine yönelik antidotların ve güncel tedavilerin öğrenilmesi amacıyla olgu sunumlarıyla desteklenmiş interaktif tartışma oturumları yapılacaktır.
KURS PROGRAMI
45 dkToksikolojide semptamotolojiAtaman Köse
15 dkAra 
45 dkOlgularla Toksikoloji-1Ayça Açıkalın Akpınar
15 dkAra 
30 dkOlgularla Toksikoloji-2Ayça Açıkalın Akpınar
15 dkAra 
45 dkRizikoN. Rana Dişel
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Süleyman Türedi
KURS EĞİTMENLERİ: 
Süleyman Türedi, Orhan Çınar
TANITIM:
 • Bu kursta spot bilgiler ile Tıpta Uzmanlık Tezi hazırlanması konusuna odaklanmaktadır.
 • ATAK eğitmenleri kurslarda görev almaktadır.
 • Literatür Tarama ve Araştırma Planlama Kurslarının alınmış olması (zorunlu olmamakla birlikte)  bu kursun etkinliğini artıracaktır.
 • Bu kursta özellikle IMRAD protokolü üzerinden tartışma yapılarak interaktif olarak tez materyalinin içeriği anlatılacaktır.
 • Bu kursa katılacak kursiyerlerin internete bağlanabilen bir dizüstü bilgisayar getirmeleri gerekmektedir.
KURS PROGRAMI
45 dk Tıpta Uzmanlık Tezi- Giriş Süleyman Türedi
15 dk Ara  
45 dk Tez atölyesi- IMRAD-1 Başlık-Özet-Anahtar Kelime-Giriş Orhan Çınar
15 dk Ara  
45 dk Tez atölyesi- IMRAD-2 Metot-Tartışma Süleyman Türedi
15 dk Ara  
30dk Pratik Tüm eğitmenler
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Melis Efeoğlu Saçak
KURS EĞİTMENLERİ: 
Melih İmamoğlu, Emir Ünal, Melis Efeoğlu Saçak
TANITIM:
 • Bu kursta travma hastalarında resüsitasyon ve kanama kontrolü ile ilgili güncel literatür bilgilerinin aktarılması, özellikli vücut bölgelerinin ve özel hasta gruplarının travmalarında dikkat edilmesi gereken noktaların tartışılması hedeflenmiştir.
 • Travma update kursunun hedefi, travma yönetiminde kanıta dayalı güncellemeleri paylaşmak olduğu için, bu kurs öncesinde; kursiyerlerin travma yönetimi temel prensiplerini ve yaralanma mekanizmalarını gözden geçirmiş olarak gelmesi kurs başarısını arttıracaktır.
KURS PROGRAMI
60 dk Travma hastasının resüsitasyonunda güncellemeler Melis Efeoğlu Saçak
15 dk Ara  
60 dk Bölgelerle travma yönetiminde güncellemeler Melih İmamoğlu
15 dk Ara  
60 dk Özel popülasyonlarda travma yönetiminde güncellemeler Emir Ünal
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Nuri Karabay
KURS EĞİTMENLERİ: 
Nuri Karabay, Mustafa Barış
TANITIM:
 • Bu kursta acil radyolojide kullanılan temel nöroradyolojik görüntüleme yöntemlerini (BT/Difüzyon MRI)  tanımak ve normal görüntüleme bulgularının öğrenilmesinin yanı sıra hızlı tanınması gereken acil patolojik lezyonların özelliklerinin de öğrenilmesi hedeflenmiştir.
 • Acil serviste sık karşılaşılan ve hızlı tanı ve tedavi süreci yönetimi gerektiren iskemik inme, intrakraniyal kanama ve kafa travması olgularında görülen lezyonları tanıma becerisini artıracak uygulamalar yapılacaktır.
 • Her 3 katılımcıya 1 bilgisayar olacak şekilde oluşturulmuş istasyonlarda katılımcılar DICOM programını kullanarak gerçek hasta görüntülerinde lezyonları görme ve tanıma becerisini kazanma şansı bulacaklardır.
KURS PROGRAMI
30 dk Normal Beyin BT Nuri Karabay
30 dk İntrakranial kanamalar Mustafa Barış
15 dk Ara  
30 dk Travmatik Lezyonlar Mustafa Barış
30 dk İskemik inme Nuri Karabay
15 dk Ara  
30 dk Dural Sinüs - Kortikal Ven Trombozları Mustafa Barış
30 dk Difüzyon MRG ve Diğer Nörolojik Aciller  Nuri Karabay
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Bülent Erbil
KURS EĞİTMENLERİ: 
Mehmet Ruhi Onur, Ahmet Gürkan Erdemir, Bülent Erbil, Ali Batur
TANITIM:
 • Bu kursta, acil serviste travmatik ve travmatik olmayan toraks acillerinde BT endikasyonları, tekniği, BT çekim protokollerinin tanıdaki önemi ve BT bulgularının olgu örnekleri ile tartışılması planlanmıştır.
 • Torakal BT’ de normal anatominin öğrenilmesinin yanı sıra en sık karşılaşılan ve hayatı tehdit eden BT bulgularının kavranması amaçlanmıştır.
 • Torakal acillerde BT’de oral ve intravenöz kontrast madde kullanımı endikasyonlarının öğrenilmesi ve acillerde BT’ de radyasyon dozu farkındalığının sağlanması amaçlanmıştır.
 • Travmatik ve travmatik olmayan toraks acillerinde BT’nin uygun şekilde değerlendirilmesi, hayat kurtarıcı BT bulgularının kavranması becerisini artıracak uygulamalar yapılacaktır.
 • Her 3 katılımcıya 1 bilgisayar olacak şekilde oluşturulmuş istasyonlarda katılımcılar DICOM programını kullanarak gerçek hasta görüntülerinde lezyonları görme ve tanıma becerisini kazanma şansı bulacaklardır.
KURS PROGRAMI
30 dkToraks Acillerinde Acil Tıp - Acil Radyoloji YaklaşımıBülent Erbil - Ali Batur - Mehmet Ruhi Onur
60 dkTravmatik Olmayan Toraks Acillerinde GörüntülemeMehmet Ruhi Onur
15 dkAra 
60 dkTravmatik Toraks Acillerinde GörüntülemeAhmet Gürkan Erdemir
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Cem Oktay
KURS EĞİTMENLERİ: 
Cem Oktay, Sena Baykara Sayılı, Emel Altıntaş, Murat Çetin, Şeyda Kaptan
TANITIM:
 • Bu kursta acil servise başvuran kritik çocuk hastanın sistematik değerlendirilmesi, pediatrik kardiyak arrest yönetimi konularının yanı sıra acil servislere sık başvuru şikâyetlerinin (ateş, solunum sıkıntısı, nöbet) değerlendirilme ilkeleri ve tedavi yaklaşımları interaktif bir şekilde tartışılacaktır.
 • Kursa kayıt yaptıran katılımcıların, kongre başlamadan önce kendilerine iletilecek linkteki sunum videolarını izlemeleri istenmektedir.
 • Bu şekilde kurs sırasında katılımcılar en az 1 eğitimci ile en fazla 9 kişilik gruplar halinde, 40’ar dakikalık 4 istasyonda eğitim maketleri üzerinde simülasyon uygulamaları ve senaryolar üzerinden interaktif olgu tartışmalarına daha fazla zaman ayrılabilecektir.
KURS PROGRAMI
40 dk Pediatrik kardiyopumoner resusitasyon Cem Oktay
10 dk Ara  
40 dk Ateşli ve septik görünen çocuk hastaya yaklaşım Emel Altıntaş
30 dk Ara  
40 dk Solunum sıkıntılı çocuk hastaya yaklaşım Sena Baykara Sayılı
10 dk Ara  
40 dk Nöbet geçiren çocuk hastaya yaklaşım Murat Çetin - Şeyda Kaptan
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Mustafa Emin Çanakçı
KURS EĞİTMENLERİ: 
Ersin Aksay, Önder Limon, Mustafa Emin Çanakçı
TANITIM:
 • Bu kursta temel EKG bilgisine sahip olan acil tıp hekimlerinin ayırıcı tanıda ve yönetimde zorluklar barındıran disritmi örneklerini ayırt etme becerisini geliştirmek hedeflenmektedir.
 • EKG örnekleri üzerindeki ayırıcı tanıya yardımcı ipuçları ve klinik karar kuralları tartışılacaktır
 • Pratik uygulamalarda çok sayıda EKG (dar/geniş QRS’li taşikardiler, bradikardik ritimler) gruplar halinde değerlendirilecektir.
KURS PROGRAMI
45 dkHızlı ve DarÖnder Limon
15 dkAra 
45 dkHızlı ve GenişMustafa Emin Çanakçı
15 dkAra 
45 dkYavaş ve BeklenmeyenErsin Aksay
15 dkAra 
30 dkPratikÖnder Limon, Mustafa Emin Çanakçı
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Aslıhan Yürüktümen Ünal
KURS EĞİTMENLERİ: 
Sacit Akdeniz, Aslıhan Yürüktümen Ünal, Ramazan Sivil, Ahmet Emre Ay
TANITIM:
 • Acil servise başvuran karın ağrısı hastalarında yatak başı ultrasonografi etiyolojiye yönelik birçok belirsizliği aydınlatır ve hasta yönetimine kılavuzluk eder.
 • Bu kursta, sağ üst kadran ağrısına yaklaşım: hepatobilier inceleme, içi boş organ değerlendirme: akut apandisit, ileus ve perforasyon görüntülemesi, yan ağrısı olan hastaya yaklaşım: üriner ve pelvik sistem incelemesi ve vasküler patolojiler: abdominal aorta incelemesi konularına yer verilecek, görüntüleme teknikleri ve görüntülerin nasıl yorumlanacağı anlatılacaktır.
 • Uygulama eğitiminde kursiyerler, her istasyonda 1 eğitmene 6-8 katılımcı standardına uygun olarak oluşturulmuş istasyonlarda, teorik eğitimini dinlediği hepatobiliyer, üriner, abdominal USG uygulamalarını canlı model üzerinde uygulama şeklinde pratik yapacaklardır.
KURS PROGRAMI
30 dk Sağ üst kadran ağrısı: Hepatobiliyer inceleme Sacit Akdeniz
30 dk İçi boş organ değerlendirme: Akut apandisit, ileus, perforasyon Aslıhan Yürüktümen Ünal
40 dk Pratik -1 (Hepatobiliyer ve apendiks yeri değerlendirme) Masa 1: Akdeniz S, Masa 2: Aslıhan YÜ, Masa 3: Ramazan S, Masa 4: Ay E A
10 dk Ara  
30 dk Yan ağrısı olan hastaya yaklaşım: Üriner ve Pelvik Sistem incelemesi Ramazan Sivil
30 dk Vasküler patolojiler: Abdominal Aorta incelemesi Ahmet Emre Ay
40 dk Pratik -2 (Üriner sistem ve Aorta incelemesi) Masa 1: Akdeniz S, Masa 2: Aslıhan YÜ, Masa 3: Ramazan S, Masa 4: Ay E A
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Derya Abuşka
KURS EĞİTMENLERİ: 
Derya Abuşka, Nurettin Özgür Doğan, Ayhan Özhasenekler
TANITIM:
 • Bu kursta her gün acil servislerde karşılaştığımız göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınması ile başvuran hastalarda hızlı tanımamız ve etkin tedavi uygulamamız gereken hayatı tehdit eden ciddi durumların yönetim ilkelerinin öğrenilmesi hedeflenmiştir.
 • Pulmoner Emboli, Akut Koroner Sendrom ve Kalp yetmezliği durumlarının güncel kılavuzlara uygun yönetim ilkeleri (ESC AKS 2023, ESC Kalp Yetmezliği 2023 güncellemesi, 2019 ESC pulmoner emboli kılavuzu)gerçek olgu senaryoları üzerinden tartışılacaktır.
KURS PROGRAMI
45 dk AKS Yönetimi Derya Abuşka
15 dk Ara  
45 dk Kalp Yetmezliği Yönetimi Nurettin Özgür Doğan
15 dk Ara  
45 dk Pulmoner Emboli Yönetimi Ayhan Özhasenekler
15 dk Ara  
30 dk Pratik Derya Abuşka, Ayhan Özhasenekler
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Yunus Emre Özlüer
KURS EĞİTMENLERİ: 
Yunus Emre Özlüer, Onur Cem Büyüktaş
TANITIM:
 • Bu kursta, günlük acil servis pratiğinde sık karşılaşılan kardiyak arrest yönetiminde, seçilmiş hastalarda uygulandığında hem kardiyak hem de nörolojik sağ kalımı artıran ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon (EKPR) ele alınacaktır.
 • Teorik oturumlarda, temel ECMO cihazı devresinin komponentleri, ECMO tipleri (VA, VV, VVA vb.), EKPR'nin tanımı, hasta seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, işlemin yapılışı ve akut dönemdeki takibi kanıt düzeyi yüksek literatür bilgilerinin ışığında katılımcılara aktarılacaktır.
 • Pratik oturumlarda ise ECMO cihazının işleme hazırlanması (priming), ECMO kanüllerinin yerleştirilmesi (kanülasyon) ve gönüllü kurs katılımcılarının yöneteceği maket üzerinde bir EKPR olgu simülasyonu yapılacaktır.
KURS PROGRAMI
30 dk Temel ECMO ve EKPR Yunus Emre Özlüer
30 dk EKPR: Hasta Seçimi  Yunus Emre Özlüer
10 dk Ara  
30 dk Vasküler Erişim ve Kanülasyon Onur Cem Büyüktaş
30 dk İşlem ve Sonrası İlk 4 Saat Yunus Emre Özlüer
10 dk Ara  
70 dk Pratik Yunus Emre Özlüer, Onur Cem Büyüktaş
15 dk ECMO Priming Yunus Emre Özlüer, Onur Cem Büyüktaş
25 dk Kanülasyon Yunus Emre Özlüer, Onur Cem Büyüktaş
30 dk ECPR Mega Code Yunus Emre Özlüer, Onur Cem Büyüktaş
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Şeref Kerem Çorbacıoğlu
KURS EĞİTMENLERİ: 
Şeref Kerem Çorbacıoğlu, Gökhan Aksel
TANITIM:
 • Bu kursumuzda gerek araştırma planlama aşamasında gerekse makale yazımı aşamasında yapılacak sistematik bir literatür taraması için belli başlı indekslerin (PubMed, Scopus, UlakBİM gibi) nasıl kullanıldığı anlatılacaktır.
 • Ayrıca sık kullanılan kaynak yönetimi programlarının (Zotero, Mendeley, EndNote gibi) kullanılması da öğrenim hedefleri arasında bulunmaktadır.
 • Bu kursa katılacak kursiyerlerin internete bağlanabilen bir dizüstü bilgisayar getirmeleri gerekmektedir.
KURS PROGRAMI
45 dk Tıbbı Literatürün Oluşumu – Veri Tabanlarına Genel Bakış Şeref Kerem Çorbacıoğlu
15 dk Ara  
45 dk Araştırma konusunun formülleştirilmesi, anahtar kelimelerin belirlenmesi Gökhan Aksel
15 dk Ara  
45 dk PubMed ve WoS veri tabanlarında ileri düzey arama Şeref Kerem Çorbacıoğlu
15 dk Ara  
30 dk Pratik Tüm eğitmenler
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Alp Şener
KURS EĞİTMENLERİ: 
Murat Pekdemir, Haldun Akoğlu, Alp Şener
TANITIM:
 • Bu kursumuz, bilimsel araştırma basamaklarını özetlemekte, en baştan “hipotez/araştırma sorusu” basamağından başlayarak uygun araştırma yönteminin belirlenmesi, uygun etik ilkeler çerçevesinde araştırmanın planlanması ve verilerin uygun yöntemlerle toplanması aşamalarının öğrenilmesine odaklanmaktadır.
 • ATAK eğitmenleri kurslarda görev almaktadır.
 • Bu kursa katılacak kursiyerlerin internete bağlanabilen bir dizüstü bilgisayar getirmeleri gerekmektedir.
KURS PROGRAMI
45 dk Araştırma konusu, hipotez Murat Pekdemir
15 dk Ara  
45 dk Araştırma desenleri- Gözlemsel Haldun Akoğlu
15 dk Ara  
45 dk Araştırma desenleri- Deneysel Alp Şener
15 dk Ara  
30dk Pratik Tüm eğitmenler
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Özlem Yiğit
KURS EĞİTMENLERİ: 
Özlem Yiğit, Deniz Kılıç, Gülşen Öztürk Örmeci
TANITIM:
 • Bu kursta acil tıp hekimlerinin güvenli, etkili ve zamanında ağrı yönetimi sağlama konusundaki farkındalık ve bilgilerinin artırılması ile acillerde çok yaygın rastlanılan ‘oligoanaljezi’ gerçeğinin azaltılması hedeflenmektedir.
 • Acil serviste ağrı yönetimi için sık kullanılan non-opioid ve opioid analjeziklerin yanı sıra non-farmakolojik analjezi ilkeleri de anlatılacaktır.
 • Acilde sık karşılaşılan ağrılı durumların yönetimi ve güncel kılavuzlara uygun olarak hangi ilaçların tercih edileceği, olgu örnekleri ile tartışılacaktır.
 • Ayrıca ağrı yönetimi için kullanılan periferik sinir blokları teknikleri ultrasonografi eşliğinde canlı modeller üzerinde gösterilecektir.
KURS PROGRAMI
45 dk Acil serviste opiat kullanım ilkeleri (Hangi ilaç? Doz? Uygulama yolu?) Özlem Yiğit
15 dk Ara  
45 dk Akut ağrı yönetiminde kullanılan non-opioid ve nonfarmakolojik tedaviler Gülşen Öztürk Örmeci
15 dk Ara  
45 dk Özellikli Olgu örnekleri (Kas-iskelet sistemi ağrıları, kanser ağrısı, kronik hastalıkların akut ağrılı krizleri) Özlem Yiğit, Deniz Kılıç, Gülşen Öztürk Örmeci
15 dk Ara  
30 dk Travmatik ağrılar - Ağrı yönetiminde kullanılan periferik sinir blokları Özlem Yiğit, Deniz Kılıç
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Ali Kaan Ataman
KURS EĞİTMENLERİ: 
Neşe Çolak, Ebru Akoğlu, Ali Kaan Ataman
TANITIM:
 • Bu kursta katılımcılara NIMV ve HFNO (Yüksek akımlı nazal Oksijenizasyon) uygulama teknikleri, ekipmanlar, doğru hasta ve hastaya uygun mod seçimi, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri anlatılacaktır.
 • Özellikli hasta gruplarında (ARDS, malignite, pnömoni, obezite hipoventilasyon, sepsis, astım, karbonmonoksit zehirlenmesi, nöromusküler hastalıklar vb) tercih edilmesi gerekli mod ve ayarlar konusundaki güncel literatürde yer alan bilgiler, olgu örnekleri ile tartışılacaktır.
KURS PROGRAMI
NIMV uygulamalarında endikasyonlar, ekipman ve kontrendikasyonlar Ebru Ünal Akoğlu
HFNO2 uygulamasında endikasyonlar, ekipman ve kontrendikasyonlar Ali Kaan Ataman
Özel hasta gruplarında NIMV ve HFNO2 uygulamaları Neşe Çolak
Pratik eğitimler Tüm eğitmenler
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Başak Bayram
KURS EĞİTMENLERİ: 
Başak Bayram, Emre Şancı, Oğuzhan Küçük
TANITIM:
 • Bu kursta katılımcıların respiratuvar dinamikleri anlaması ve mekanik ventilatör kullanım ilkelerini öğrenmesi hedeflenmektedir.
 • Mekanik ventilasyondaki hastanın yönetimi, transportu ve solunum dinamikleri olgu örnekleri ile tartışılarak hekimlerin günlük pratiklerinde takip etmek durumunda kaldıkları kritik hastaların yönetimindeki bilgi düzeylerinin ve uygulama becerilerinin artması sağlanacaktır.
KURS PROGRAMI
Mekanik ventilasyon cihazları, çalışma prensipleri, temel kavramlarEmre Şancı
Sık kullanılan modlar ve özellikleriBaşak Bayram
Mekanik ventilasyonda hastanın takibi, kötüleşen hastanın yönetimiOğuzhan Küçük
Özel durumlarda mekanik ventilasyonOğuzhan Küçük
Pratik eğitimlerTüm eğitmenler
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Volkan Arslan
KURS EĞİTMENLERİ: 
Barış Murat Ayvacı, Volkan Arslan,Ali Kaan Ataman
TANITIM:
 • Bu kursta acil serviste çalışan hekimlerin fiberoptik cihazı ile entübasyon uygulanması konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 • Katılımcılar havayolu maketi üzerinde fiberoptik entübasyon cihazını kullanarak uygulama yapacaklardır.
KURS PROGRAMI
Fiberoptik bronkoskopi cihazının temel özellikleri ve kullanım prensipleriVolkan Arslan
Üst havayolu sorunu olan hastlarda fiberoptik kullanımıBarış Murat Ayvacı
Pratik eğitimlerTüm eğitmenler
KURS KOORDİNATÖRÜ:
Volkan Arslan
KURS EĞİTMENLERİ: 
Demet Devrimsel, Barış Murat Ayvacı, Volkan Arslan
TANITIM:
 • Bu kursumuzda havayolu yönetimindeki güncel kılavuzlara uygun temel yaklaşımlar ile birlikte zor havayolunun tanınması ve uygulanacak çözümlerinin öğrenilmesi hedeflenmiştir.
 • Katılımcılar havayolu yönetiminde kullanılan larinkoskop, buji, stile, suproglottik havayolu cihazları ve videolaringoskop gibi çok çeşitli malzemeyi görme ve havayolu maketleri üzerinde uygulama yapma olanağı bulacaklardır.
KURS PROGRAMI
Güncel Havayolu Yönetimi Yaklaşımları Barış Murat Ayvacı
Zor havayolu öngörüsü ve B planının oluşturulması Volkan Arslan
Havayolu yönetiminde ilaç seçimleri (sedatif ve paralizan ilaçlar) Volkan Arslan
Direk laringoskop ile endotrakeal entübasyon, buji ve stile uygulamaları Demet Devrimsel
Supraglottik havayolu malzemeleri Barış Murat Ayvacı
Cerrahi havayolu yönetimi Volkan Arslan
Videolaringoskopi Demet Devrimsel
Pratik eğitimler Tüm eğitmenler
Edit Template

HEMEN KAYIT OLUN

15 Şubat 2024 Öncesi

7.000TL
 • 6 adet kurs + kayıt bedeli
 • KDV (%20) dahil değildir.

15 Şubat 2024 Sonrası

8.400TL
 • 6 adet kurs + kayıt bedeli
 • KDV (%20) dahil değildir.

İLETİŞİM

Bilimsel Sekreterya

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı. No: 274 Mahall Ankara, E Blok, Daire No:18 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 438 12 66
Web: www.tatd.org.tr
E-posta: bilgi@tatd.org.tr / info@tatd.org.tr

Organizasyon Sekretaryası

Hatice Çilek
Esentepe Mah. Sağlam Fikir Sok. Esen Palas Apt.
No: 2 D:9 K:2 Şişli / İstanbul
Tel: +90 (212) 296 66 70
E-Posta: hatice.cilek@brosgroup.net