Powered by Smartsupp Yeşim Eyler – 7. TATD Kurs Günleri Kongresi
7. TATD Kurs Günleri Kongresi TTB STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından 21 TTB STE/SMG Kredisi ile akredite etmiştir.

Yeşim Eyler

Öğrenim Durumu: DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
LisansTıp FakültesiEge Üniversitesi2006
Tıpta UzmanlıkAcil TıpTepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi2015

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: “Erişkin el bileği travma hastalarında fizik muayene bulgularının, el bileği kırıklarını tanımadaki duyarlılık ve özgüllüğünün belirlenmesi” Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ersin Aksay

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Acil Tıp Derneği

İş Tecrübesi/Hizmet Dökümü:

Isparta Yenişarbademli Toplum Sağlığı MerkeziTabip10.04.2007- 01.01.2008
Isparta Yenişarbademli 1 Nolu Aile Hekimliği BirimiTabip02.01.2008- 04.09.2008
Isparta Yenişarbademli Toplum Sağlığı MerkeziTabip05.09.2008- 20.10.2008
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiAsistan18.02.2011- 25.05.2015
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir HastanesiUzman Tabip26.05.2015- 13.01.2016
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiUzman Tabip14.01.2016- 17.10.2016
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir HastanesiUzman Tabip18.10.2016- 08.03.2017
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiUzman Tabip09.03.2017- 10.06.2021
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiBaşasistan11.06.2021 -Halen

B. AKADEMİK ETKİNLİKLER ve ESERLER LİSTESİ ÖZETİ

1. KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ (YAYIMLANMIŞ):

1.1. Mesleki kitap bölümü yazarlığı:

1.1.1. Eyler, Y. Tanısal ve Terapötik Abdominal Parasentez Uygulamaları. Girişimsel Aciller. (Editörler; Doç. Dr Turgay Yılmaz Kılıç, Doç. Dr İlhan Uz) Kongre Kitabevi 2022. Sayfa: 257-68. ISBN: 978-605-74070-2-3

1.1.2. Eyler, Y. Stimülan Etkili Sokak İlaçları. Acil Tıp Pratiğinde Klinik Toksikoloji. (Editör; Prof. Dr. Zeynep Kekeç, Bölüm editörü: Doç. Dr. Rıdvan Atilla) EMA Tıp Kitabevi 2020. Sayfa:751-69. ISBN: 9786050611403

1.1.3. Eyler Y. Kompartman Sendromu ve Yönetimi. Ortopedik Aciller. (Editörler; Doç. Dr Turgay Yılmaz Kılıç, Doç. Dr İlhan Uz) Kongre Kitabevi 2019.Sayfa:175-83. ISBN: 978-605-81145-7-9

2. ORİJİNAL ARAŞTIRMA MAKALELERİ VE VAKA TAKDİMLERİ:

2.1. SCI, SCI-Expanded indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam araştırma makaleleri ve derlemeler:

2.1.1. Tascı U, Sever M, Ocak NY, Eyler Y, Gursoy O, Suner A, Kavak N. Factors Affecting Stroke Knowledge and Awareness in Emergency Patients in Izmir City. 2022- 4(6) OAJBS. ID.000518. DOI: 10.38125/OAJBS.000518

2.1.2. Ocak NY, Yesilaras M, Eyler Y, Hakoglu O. Occupational accidents of emergency medicine residents in Turkey. Int J Occup Saf Ergon.2021 Kasım 12;1-6.

DOI:10.1080/10803548.2021.1986298

2.1.3. Eyler Y, Kilic TY, Atilla OD, Arslan Y, Capar AE, Idil H, Suner A. The Relation of End-tidal CO2 Values With Infarct Volume and Early Prognosis in Patients With Acute Ischemic Stroke. Neurologist 2022 Jan 20.

DOI: 10.1097/NRL.0000000000000418

2.1.4. Idil H, Yenice GO, Kilic TY, Eyler Y, Atilla OD. The Incidence of Central Neurological Disorders Among Patients with Isolated Dizziness and the Diagnostic Yield of Neuroimaging Studies. The Neurologist. 2020;25(4):85-8.

DOI: 10.1097/NRL.0000000000000282

2.1.5. Sever M, Cicek G, Yalcin NO, Eyler Y, Toktas R, Toker I, Yesilaras M. Non-contrast Cranial Computed Tomography can Change the Emergency Management of Nontraumatic Seizure Patients. Signa Vitae. 2020;16(1):105-14.

DOI:10.22514/sv.2020.16.0014

2.1.6. Eyler Y, Sever M, Turgut A, Yalcin N, Zafer N, Suner A, Aksay E, Yesilaras M. The evaluation of the sensitivity and specificity of wrist examination findings for predicting fractures. Am J Emerg Med. 2018 Mar;36(3):425-29.

DOI: 10.1016/j.ajem.2017.08.050

2.1.7. Eyler, Y., Sever, M., Turgut, A., Ocak, N. Y., Onata, A., & Gürsoy, O. (2024). External validation of the” deformity, edema, and pain in pronation” model for predicting wrist fractures. The American Journal of Emergency Medicine78, 95-101.

2.1.8. Ocak, N. Y., Yesilaras, M., Kilicaslan, B., Eyler, Y., Mutlu, İ., & Kutlu, M. (2023). Comparing TIMI, HEART, and GRACE Risk Scores to Predict Angiographic Severity of Coronary Artery Disease and 30-Day Major Adverse Cardiac Events in Emergency Department Patients with NSTEACS. Prehospital and Disaster Medicine38(6), 740-748.

2.2. SCI, SCI-Expanded indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış, tam araştırma makaleleri ve derlemeler dışındaki yayınlar (vaka raporu, özet, teknik not, editöre mektup, kitap kritiği vb.):

2.2.1. Eyler Y, Kilic TY, Idil H. Nasal Capnography Monitoring of a Patient with Diabetic Ketoacidosis. Prehosp Disaster Med. 2020 Feb 10:1-2.

DOI: 10.1017/S1049023X20000187

2.2.2. Sever M, Eyler Y, Suner A. A study to develop clinical decision rules for the use of radiography in wrist trauma: Karadeniz wrist rules. Am J Emerg Med. 2018 Jan;36(1):161-62.

DOI: 10.1016/j.ajem.2017.07.045

2.3. SCI, SCI-Expanded indeksleri kapsamı dışındaki uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam araştırma makaleleri ve derlemeler:

2.3.1. Kılıc TY, Eyler Y, Ozen B, Yuce B, Yesılaras M, Atılla OD. Optic nerve sheath diameter measured by point-of-care ocular ultrasound in glaucoma patients. Ann Clin Anal Med 2022;13(6):630-34.

DOI: 10.4328/ ACAM.21058

2.3.2. Idil H, Eyler Y, Kilic TY, Bayzin İA, Ülgüdür C, Yesilaras M. The Interaction Level of Emergency Department Patients with Their Family Physicians and Their Expectations from Primary Health Care: A Survey Study. Eurasian J Emerg Med. 2019;18(3): 122-7

2.4. SCI, SCI-Expanded indeksleri kapsamı dışındaki uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış tam araştırma makaleleri ve derlemeler dışındaki yayınlar (vaka raporu, özet, teknik not, editöre mektup, kitap kritiği vb.)

2.4.1. Eyler Y, Kilic TY, Turgut A, Hakoglu O, Idil H. Axillary artery laceration after anterior shoulder dislocation reduction. Turk J Emerg Med. 19 (2019) 87–89.

DOI: 10.1016/j.tjem.2018.10.004

2.5. ULAKBİM indeksi kapsamındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam araştırma makaleleri ve derlemeler:

2.5.1. Eyler Y, Kılıc TY, Atilla OD, Berksoy E. Analysis of Patients Admitted to Health Sciences University Tepecik Education and Research Hospital Emergency Clinics After the İzmir Earthquake in October 30, 2020. J Tepecik Educ Res Hosp 2022;32(3):372-77.

DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.62347

2.5.2. Eyler Y, Kılıç TY, Yalçın Ocak N. Invisible Victims of Violence in Healthcare Setting: A Survey-based Cross-sectional Study. J Tepecik Educ Res Hosp 2022;32(3):414-22.

DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.75875

2.5.3. Copuroglu G, Yesilaras M, Eyler Y, Turgut A, Kılıç TY. Diagnostic Value of Pronator Quadratus Muscle Thickness Measured by Ultrasonography in Predicting Occult Wrist Fractures. Anatolian Journal of Emergency Medicine 2021;4(3):90-95.

2.5.4. Kilic TY, Eyler Y, Yesilaras M, Idil H, Ocak NY, Toker I. Acute Renal Infarction Patients in the Emergency Department. Smyrna Tıp Dergisi. 2020;2:9-13.

2.5.5. Idil H, Eyler Y. Causes of Dizziness Requiring Hospitalization in Emergency Department Patients: Five-Year Experiences of a Training Hospital. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2019;29(3):259-64. DOI: 10.5222/terh.2019.42713

2.5.6. Dagar S, Kılıç TY, Aksay E, Dogan T, Eyler Y, Tanrisev M, Ustuner F. High BNP Levels Predict The Necessity of Emergency Hemodialysis in Patients With Acute Renal Failure. Turk J Emerg Med. 2013;13(3):114-8. DOI: 10.5505/1304.7361.2013.45722

2.5.7. Atilla OD, Tur FÇ, Aksay E, Dogan T, Eyler Y, Akın S. Clinical Factors in Geriatric Blunt Trauma. Turk J Emerg Med. 2012;12(3):123-8. doi: 10.5505/1304.7361.2012.04127

2.6. ULAKBİM indeksi kapsamındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam araştırma makalelerive derlemeler dışındaki yayınlar (vaka raporu, özet, teknik not, editöre mektup, kitap kritiği vb.):

2.6.1. Toker İ, Kilic T.Y, Eyler Y, et al. Isolated hyoid bone fracture after motorcycle collision. Cukurova Med J 2018;43(4):1071-72. DOI: 10.17826/cumj.425417

3. BİLDİRİLER:

3.1. Uluslararası Bildiriler:

3.1.1. Uluslararası sempozyumda/ kongrede sunulmuş bildiri kitabında (Proceeding book) tam metni/ özet metni yayımlanmış sözlü bildirimler:

3.1.1.1. Zafer N, Yesilaras M, Eyler Y, Toker I, Ozen YK, Copuroglu G, Capar AE. Comparison of Common Carotis Artery Flow Changes by Passive Leg Raising Test with Inferior Vena Cava Diameter Measurements For Predicting Volume Status at Emergency Service Critical Patients. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. November 22-25, 2017 Antalya, Turkey. (ACEM 2017) S-048

3.1.1.2. Dönmez DA, Yeşilaras M, Aksay E, İmamoğlu T, Eyler Y, Ocak NY, Toktaş R, Çopuroğlu G,Taşçı U, Çalışkan G. Investigation of the Ability of Emergency Medicine Residents to Evaluate Early Stroke Findings in Cerebral Tomography and Diffusion MRI images in Patients with Stroke Symptoms. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine. November 8-11, 2018 Antalya, Turkey. (EACEM 2018) S-045

3.1.2. Uluslararası sempozyumda / kongrede sunulmuş bildiri kitabında (Proceeding book) tam metni/ özet metni yayımlanmış poster bildirimler:

3.1.2.1. Idil H, Kılıç TY, Doğan T, Eyler Y, Atilla OD, Yesilaras M. Diagnostic Yield of Neuroimaging in Syncope Patients without High-Risk Symptoms Indicating Neurological Syncope. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine. November 8-11, 2018 Antalya, Turkey. (EACEM 2018) P-032.

3.1.2.2. Eyler Y, Dağtekin O, İdil H, Kılıç TY. Spontaneous Rupture of a Suprasellar Dermoid Cyst. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 14th Turkish Emergency Medicine. November 8-11, 2018 Antalya, Turkey. (EACEM 2018) P-063.

3.1.2.3. Eyler Y, Kılıç TY, İdil H, Dağtekin O, Özdemir M. Palpable Mass in the Abdomen: Rectus Sheath Hematoma. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine. November 8-11, 2018 Antalya, Turkey. (EACEM 2018) P-075.

3.1.2.4. Idil H, Yesilaras M, Kılıc TY, Eyler Y, Atilla OD, Doğan T. Cardiac Tamponade: An Atypical Case Presenting with Acute Arterial Occlusion. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine. November 8-11, 2018 Antalya, Turkey. (EACEM 2018) P-127.

3.1.2.5. Idil H, Kılıç TY, Doğan T, Eyler Y, Atilla OD, Yesilaras M. Fahr’s disease: A case report with neurological symptoms. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine. November 8-11, 2018 Antalya, Turkey. (EACEM 2018) P-161.

3.1.2.6. Eyler Y, Kılıç TY, Turgut A, Hakoğlu O, İdil H. Axillary Artery Laceration After Anterior Shoulder Dislocation Reduction. 6th Eurasian Congress on Emergency Medicine. November 8-11, 2018 Antalya, Turkey. (EACEM 2018) P-208.

3.1.2.7. İdil H, Kılıç TY, Çalışkan F, Atilla OD, Eyler Y, Ocak NY. Basilar Artery Aneurysm in Dizziness Etiology: An Atypical Case Detected by Non-Contrast Cranial CT. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. November 22-25, 2017 Antalya, Turkey. (ACEM 2017) P-138.

3.1.2.8. Eyler Y, Ocak NY, Kılıç TY, Yeşilaras M, Idil H, Ünek O, Yenice GO, Cengiz A. Negative Diffusion-Weighted Images in Acute Ischemic Stroke. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. November 22-25, 2017 Antalya, Turkey. (ACEM 2017) P-149.

3.1.2.9. Eyler Y, Ocak NY, Kılıç TY, Idil H, Atilla OD, Uyar ME, Hakoğlu O, Toktaş R. Monckebergs’s Medial Calcific Sclerosis: An Uncommon Cause of Bilateral Loss of Vision. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. November 22-25, 2017 Antalya, Turkey. (ACEM 2017) P-219.

3.1.2.10. İdil H, Kılıç TY, Yeşilaras M, Atilla OD, Eyler Y, Ocak NY. Intestinal Invagination: An Atypical Case. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. November 22-25, 2017 Antalya, Turkey. (ACEM 2017) P-408.

3.1.2.11. İdil H, Kılıç TY, Atilla OD, Yeşilaras M, Eyler Y, Ocak NY. Portal Vein Thrombosis After Obesity Surgery. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. November 22-25, 2017 Antalya, Turkey. (ACEM 2017) P-417.

3.1.2.12. Kılıç TY, Eyler Y, Ocak NY, Idil H, Yeşilaras M, Doğan T, Gürsoy O, Erkuş G. Patella Fractures Diagnosed with Bedside Ultrasonography. 9th Asian Conference on Emergency Medicine. November 22-25, 2017 Antalya, Turkey. (ACEM 2017) P-520.-

3.2. Ulusal Bildiriler:

3.2.1. Ulusal sempozyumda / kongrede sunulmuş bildiri kitabında (Proceeding book) tam metni/ özet metni yayımlanmış sözlü bildirimler:

3.2.1.1. Eyler Y, Aksay E, Sever M, Yeşilaras M, Turgut A, Yalçın N. Fizik Muayene Bulgularının, El Bileği Kırıklarını Tanımadaki Duyarlılığı ve Özgüllüğü. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12 th Turkish Emergency Medicine Congress. November 10-13, 2016 Antalya, Turkey. (EACEM 2016) O-065.

3.2.1.2. Eyler Y, Kılıç TY. Kliniğimize Başvuran Mantar Zehirlenmelerinin Geriye Dönük İncelenmesi. TATD 1. Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu.14-15 Aralık 2018 İstanbul. S-13.

3.2.1.3. Kılıç TY, Eyler Y, Yeşilaras M. Acil Servis Hemşireleri tarafından yapılan Optik Sinir Kılıf Çapının Ölçümünün Uygulayıcılar Arası Güvenilirliği. Acil ve Kritik Hastada Ultrasonografi Sempozyumu. 22-24 Şubat 2019 Antalya. S-005.

3.2.1.4. İdil H, Eyler Y. Acil Serviste Santral Vertigo Sıklığı ve Sebepleri. 3. TATD Kurs Günleri Kongresi. 27-30 Nisan 2019 Antalya. S-03.

3.2.1.5. Çopuroğlu G, Yeşilaras M, Eyler Y, Turgut A, Kılıç TY. El Bileği Travmalarında Ultrasonografi ile Ölçülen Pronator Kuadratus Kas Kalınlığının Gizli El Bileği Yaralanmalarını Öngörmedeki Tanısal Değerinin Araştırılması. 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi.21-24 Kasım 2019 Antalya. (Tatkon 2019) S-016.

3.2.1.6. Seyhan L, Kılıç TY, Eyler Y. 65 Yaş Üstü Travmatik Olmayan Acil Servis Hastalarında Hastane içi Mortalite ile İlişkili Parametrelerin Analizi. 12th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences. 1-2 Eylül 2023 Online. Sunum no:238. ISBN: 978-625-6861-51-0

3.2.1.7. Kılıç TY, Eyler Y. Asid Baz Bozuklukları ve Kan Gazı Analizi. 19. Türkiye Acil Tıp Kongresi & 6. TATD Kurs Günleri Kongresi, 27-30 Nisan 2023 Antalya.

3.2.1.8. Dağar S, Kılıç TY, Aksay E, Doğan T, Eyler Y, Tanrısev T, Üstüner F. Akut Böbrek Yetmezliği Hastalarında Yüksek BNP Düzeyleri Acil Hemodiyaliz İhtiyacını Öngörebilir mi? 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekim 2013 Eskişehir, Türkiye. (Tatkon 2013) SB-M1

3.2.2. Ulusal sempozyumda / kongrede sunulmuş bildiri kitabında (Proceeding book) tam metni/ özet metni yayımlanmış poster bildirimler:

3.2.2.1. Erdoğan NK, Eyler Y, Yeşilaras M. Sık Atlanan Gizli Bir Yaralanma: Akromioklavikular Eklem Dislokasyonu. 19. Türkiye Acil Tıp Kongresi & 6. TATD Kurs Günleri Kongresi, 27-30 Nisan 2023 Antalya. (Tatkon 2013) P-070.

3.2.2.2. Eyler Y, Ocak NY, Göçer A,Kılıç TY, Atilla OD. Elektrik Çarpmasına Bağlı Nadir Bir Yaralanma. 16. Türkiye Acil Tıp Kongresi 20-22 Kasım 2020 (Tatkon 2020 Online) P‐004.

3.2.2.3. Ocak NY, Eyler Y. Bel Ağrısının Sık Karşılaşılan ama İhmal Edilen bir Nedeni: Olgu Sunumu. 16. Türkiye Acil Tıp Kongresi 20-22 Kasım 2020 (Tatkon 2020 Online) P‐078.

3.2.2.4. Özgan AY, Atilla ID, Eyler Y, Özay Y, Aldemir M. Acil Tıp Asistanlarının Riskli Ekg Paternlerini Tanımasında Kontrol Listesi Kullanımının Rolü. 16. Türkiye Acil Tıp Kongresi 20-22 Kasım 2020 (Tatkon 2020 Online) P‐107.

3.2.2.5. Ocak NY, Eyler Y. Nadir Görülen İki Sendromun Tartışılması: Olgu Sunumu. 16. Türkiye Acil Tıp Kongresi 20-22 Kasım 2020 (Tatkon 2020 Online) P‐113.

3.2.2.6. Çopuroğlu G, Yeşilaras M, Atilla OD, Eyler Y, Hakoğlu O, Göçer A. Künt Maksillofasyal Travma Olgusunda Kırık Olmaksızın İzole Tek Taraflı Abdusens Sinir Felci. 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi.21-24 Kasım 2019 Antalya. (Tatkon 2019) P-002.

3.2.2.7. Cengiz A, Eyler Y, Atilla OD, Çopuroğlu G, Hakoğlu O. İntra-Artiküler Enjeksiyon Sonrası Omuz Absesi ve Osteomyelit. 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi.21-24 Kasım 2019 Antalya. (Tatkon 2019) P-041.

3.2.2.8. Eyler Y, Kula Ş, Atilla OD, Ocak NY, Kılıç TY, İdil H. Tümöre Bağlı Barsak Perforasyonu ve Batın İçi Abse Gelişmiş Bir Olgu. 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi.21-24 Kasım 2019 Antalya. (Tatkon 2019) P-059.

3.2.2.9. İdil H, Kılıç TY, Cengiz A, Eyler Y, Atilla OD. Antikoagülan Kullanımına Bağlı İntestinal İntramural Hematom. 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi.21-24 Kasım 2019 Antalya. (Tatkon 2019) P-075.

3.2.2.10. Kılıç TY, Çalışkan G, Eyler Y, Ocak NY, Atilla OD. Spontan Nontravmatik Pnömosefali: Olgu Sunumu. 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi.21-24 Kasım 2019 Antalya. (Tatkon 2019) P-140.

3.2.2.11. Eyler Y, Aslan E, Özay Y, Ocak NY, İdil H. Akut Demir Zehirlenmesine Yaklaşım. 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi.21-24 Kasım 2019 Antalya. (Tatkon 2019) P-192.

3.2.2.12. Çalışkan F, Coşkun N, Eyler Y. Meth Sonrası Troponin Artışı, Ne Yapalım?  15. Türkiye Acil Tıp Kongresi.21-24 Kasım 2019 Antalya. (Tatkon 2019) P-200.

3.2.2.13. Erkuş G, Eyler Y, Atilla OD, Ocak NY, Gürsoy O. Nefes Darlığının Hayatı Tehdit Eden Nadir Bir Nedeni: Laringopiyosel. 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi.21-24 Kasım 2019 Antalya. (Tatkon 2019) P-221.

3.2.2.14. İdil H, Doğan T, Eyler Y, Kılıç TY, Yeşilaras M. Süpüratif Otitis Media Komplikasyonu Olarak Subdural Ampiyem. 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi.21-24 Kasım 2019 Antalya. (Tatkon 2019) P-251.

3.2.2.15. Çalışkan FT, Eyler Y. Acil Servise Başvuran ve Uyuşturucu Madde Kullanan Olguların Yıllar İçindeki Değişim Trendi. TATD 1. Ulusal Toksikoloji Sempozyumu 14- 15 Aralık 2018 İstanbul. P-04.

3.2.2.16. Eyler Y, Sever M, Ocak NY, Dönmez DA. Yan Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Renal İnfarkt. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12 th Turkish Emergency Medicine Congress. November 10-13, 2016 Antalya, Turkey. (EACEM 2016) P-002.

3.2.2.17. Toker I, Kılıç TY, Erdem E, Çopuroğlu G, Zafer N, Eyler Y, Ocak NY. MOTOSİKLET KAZASI SONRASI İZOLE HYOİD KEMİK KIRIĞI. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12 th Turkish Emergency Medicine Congress. November 10-13, 2016 Antalya, Turkey. (EACEM 2016) P-078.

3.2.2.18. Ocak NY, Dağtekin O, Eyler Y, Taşcı U. Metoklopramide Kullanan Gebede Akut Distonik Reaksiyon. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12 th Turkish Emergency Medicine Congress. November 10-13, 2016 Antalya, Turkey. (EACEM 2016) P-192.

3.2.2.19. Ocak NY, Eyler Y, Toktaş R, Dönmez DA. Posterior Kord Sendromu. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12 th Turkish Emergency Medicine Congress. November 10-13, 2016 Antalya, Turkey. (EACEM 2016) P-342.

3.2.2.20. Sezik S, Eyler Y, Sever M, Hayran M. Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasının Nadir Bir Nedeni: Dieulafoy Lezyonu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekim 2013 Eskişehir, Türkiye. (Tatkon 2013) PB- D21.

3.2.2.21. Sezik S, Eyler Y, Seker E, Çalıskan F. Rüptüre aort anevrizması. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekim 2013 Eskişehir, Türkiye. (Tatkon 2013) PB-P18.

3.2.2.22. Yeşilaras M, Eyler Y, Atilla OD, Sezik S, Kılıç TY. Hemodiyaliz Hastasında MR Kontrastına (Godilinium) Bağlı Ensefalopati. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekim 2013 Eskişehir, Türkiye. (Tatkon 2013) PB-S02.

3.2.2.23. Kılıç TY, Dağar S, Duman OD, Sezik S, Eyler Y. Fahr Sendromu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekim 2013 Eskişehir, Türkiye. (Tatkon 2013) PB-V12.

3.3. Bilimsel Toplantılarda Davetli Konuşmacı Olmak

3.3.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olmak:

3.3.2. Ulusal bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olmak:

3.3.2. 1. Eyler Y. Parasentez ve Torasentez Uygulamaları. Girişimsel Aciller Sempozyumu. 6-8 Ocak 2023 Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi.

3.3.2.2. Kılıç TY, Eyler Y. Olgularla Kan gazı değerlendirme Kursu. 6. TATD Kurs Günleri Kongresi, 27-30 Nisan 2023 Antalya.

4. ATIFLAR:

4.1. SCI, SCI-Expanded indeksleri kapsamındaki dergilerde ve uluslararası yayın evlerince yayımlanan kitaplarda yayımlanmış (tam araştırma makalesi ve derlemeler ile vaka raporu, özet, teknik not, editöre mektup, kitap kritiği vb.) atıf yapılan eserler:

A. Tam araştırma makaleleri ve derlemeler için:

4.1.1.Eyler Y, Sever M, Turgut A, Yalcin N, Zafer N, Suner A, Aksay E, Yesilaras M. The evaluation of the sensitivity and specificity of wrist examination findings for predicting fractures. Am J Emerg Med. 2018 Mar;36(3):425-29.

Atıf Yapan Yayınlar:

 1. Patel, D. S., Statuta, S. M., & Ahmed, N. (2021). Common fractures of the radius and ulna. American Family Physician, 103(6), 345-354. (indexed in MEDLINE and CINAHL.)
 2. Yoon, A. P., Lee, Y. L., Kane, R. L., Kuo, C. F., Lin, C., & Chung, K. C. (2021). Development and validation of a deep learning model using convolutional neural networks to identify scaphoid fractures in radiographs. JAMA network open, 4(5), e216096-e216096. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.6096
 3. Böhnke, J., Varghese, J., Bode, L., Mast, M., Marschollek, M., Schamer, S.,  & Wulff, A. (2022). Systematic review identifies deficiencies in reporting of diagnostic test accuracy among clinical decision support systems. Journal of Clinical Epidemiology. doi: 10.1016/j.jclinepi.2022.08.003
 4. Ottenhoff, J., Thom, C., Kongkatong, M., Hewitt, M., & Phillips, J. (2022). A Narrative Review of the Uses of Ultrasound in the Evaluation, Analgesia, and Treatment of Distal Forearm Fractures. The Journal of Emergency Medicine. Doi: 10.1016/j.jemermed.2022.09.012
 5. Yang, S., Wang, T., Long, Y., Jin, L., Zhao, K., Zhang, J., … & Hou, Z. (2023). The Impact of Both-bone Forearm Fractures on Acute Compartment Syndrome: An Analysis of Predisposing Factors. Injury, 110904.
 6. Bérubé, M., Moore, L., Tardif, P. A., Berry, G., Belzile, É., Lesieur, M., & Paquet, J. (2021). Low‐value injury care in the adult orthopaedic trauma population: A systematic review. International Journal of Clinical Practice, 75(12), e15009.
 7. Desiree, R. M., & Kabir, R. (2022). Wrist fracture management and the role of surgical care practitioner through the patient’s journey. Journal of Perioperative Practice, 32(5), 115-122.
 8. Poulos, C. C. N. (2019). Exploring the Relationship Between Performance on a Series of Squat Based Movement Tasks and Passive Range of Motion Capacity–Is Successful Performance a Valid Method of Ruling Out Range of Motion Restrictions?. University of Toronto (Canada).
 9. Ólafsdóttir, L. R. Handleggjareglan: Mat á gagnsemi einfaldrar skoðunar til útilokunar á áverkum á bein og liði í handlegg (Doctoral dissertation). http://hdl.handle.net/1946/38797
 10. Korgan, M. B. (2020). Dirsek travması ile acil servise başvuran ve dirsek grafisi çekilen pediatrik yaş grubu hastalarında kas iskelet ultrasonografisinin fraktür tanı veya taramasındaki yerinin direkt grafi ile karşılaştırılması. https://hdl.handle.net/11454/60783

4.1.2. Ocak NY, Yesilaras M, Eyler Y, Hakoglu O. Occupational accidents of emergency medicine residents in Turkey. Int J Occup Saf Ergon.2021 Kasım 12;1-6.

Atıf Yapan Yayınlar:

 1. Diker, H., & Barsbay, M. Ç. (2023). Hastanelerde Meydana Gelen İş Kazalarının İncelenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 26(1), 99-114.
 2. Bazzoli, A. (2023). Analyzing workplace accident underreporting: A systematic review, a Monte Carlo simulation, and a real data application (Doctoral dissertation, Washington State University). 30248926
 3. Çalış, S. (2022). Covid-19 Pandemisinin Türkiye 2020 Yılı İş Kazası İstatistiklerine Yansımasının Değerlendirilmesi. OHS ACADEMY, 5(1), 23-32.
 4. Temürkol SC, Kaya A. (2023). Uzmanlık öğrencilerinin hekim hakları konusundaki bilgi düzeylerine ilişkin öz değerlendirmeleri. Ege Tıp Dergisi, 62(3), 418-431.
 • Idil H, Yenice GO, Kilic TY, Eyler Y, Atilla OD. The Incidence of Central Neurological Disorders Among Patients with Isolated Dizziness and the Diagnostic Yield of Neuroimaging Studies. The Neurologist. 2020;25(4):85-8.

Atıf Yapan Yayınlar:

 1. Edlow, J. A., Carpenter, C., Akhter, M., Khoujah, D., Marcolini, E., Meurer, W. J., & Bellolio, F. (2023). Guidelines for reasonable and appropriate care in the emergency department 3 (GRACE‐3): Acute dizziness and vertigo in the emergency department. Academic Emergency Medicine, 30(5), 442-486.
 2. Adams, M. E., Karaca-Mandic, P., & Marmor, S. (2022). Use of neuroimaging for patients with dizziness who present to outpatient clinics vs emergency departments in the US. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 148(5), 465-473.
 3. Oruç, O. A., & USER, N. N. (2022). An evaluation of patients who present to the emergency department with dizziness. Health Sciences Quarterly, 2(4), 205-212.
 4. Akpınar Oruç, O., & User, N. N. (2022). An evaluation of patients who present to the emergency department with dizziness. Health Sciences Quarterly, 2(4), 205-212.
 • Sever M, Cicek G, Yalcin NO, Eyler Y, Toktas R, Toker I, Yesilaras M. Non-contrast Cranial Computed Tomography can Change the Emergency Management of Nontraumatic Seizure Patients. Signa Vitae. 2020;16(1):105-14.

Atıf Yapan Yayınlar:

 1. Burgess, M., Mitchell, R., & Mitra, B. (2022). Diagnostic testing in nontrauma patients presenting to the emergency department with recurrent seizures: A systematic review. Academic Emergency Medicine, 29(5), 649-657.
 2. Burgess, M., Savage, S., Mitchell, R., & Mitra, B. (2023). Pathology testing in non‐trauma patients presenting to the emergency department with recurrent seizures. Emergency Medicine Australasia. (2023)35, 834–841. doi: 10.1111/1742-6723.14253

4.1.5. Eyler Y, Kilic TY, Idil H. Nasal Capnography Monitoring of a Patient with Diabetic Ketoacidosis. Prehosp Disaster Med. 2020 Feb 10:1-2.

Atıf Yapan Yayınlar:

1. Luque, F. M. M. Capnografía en urgencias. Uso en la PCR (Parada Cardiorrespiratoria), en la comprobación de la colocación en la intubación y otros procedimientos. Cuidados Intensivos – Cuidados Críticos, Enfermería, Urgencias – Emergencias / 04/11/2021 Ref.: Ocronos. 2021;4(11): 14-2

4.2. SCI, SCI-Expanded indeksleri kapsamı dışındaki uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde (tam araştırma makalesi ve derlemeler ile vaka raporu, özet, teknik not, editöre mektup, kitap kritiği vb.) yayımlanmış yayınlara atıf yapılan eserler:

A. Tam araştırma makaleleri ve derlemeler için:

4.2.1.Idil H, Eyler Y, Kilic TY, Bayzin İA, Ülgüdür C, Yesilaras M. The Interaction Level of Emergency Department Patients with Their Family Physicians and Their Expectations from Primary Health Care: A Survey Study. Eurasian J Emerg Med. 2019;18(3): 122-7

Atıf Yapan Yayınlar:

1.Akbayram, H. T., & Coskun, E. (2020). Paediatric emergency department visits for non-urgent conditions: Can family medicine prevent this?. European Journal of General Practice, 26(1), 134-139.

4.2.2. Eyler Y, Kilic TY, Turgut A, Hakoglu O, Idil H. Axillary artery laceration after anterior shoulder dislocation reduction. Turk J Emerg Med. 19 (2019) 87–89.

Atıf Yapan Yayınlar:

1. Çandır, B. N., Sağlam, L., Gürses, İ. A., & Gayretli, Ö. (2022). Unusual Multiple Arterial Variations of the Upper Limb. Journal of the Anatomical Society of India, 71(4), 317-320.

2. Zúñiga, C. A. V., & Fulvi, A. N. (2021). Fatal Outcome After Reduction of a Superior Shoulder Dislocation, A Case Report and Literature Review: A Case Report and Literature Review. JBJS Case Connector, 11(3), e21.

3. JF, G. F., DIAZ, M., GARCÍA, D., RUIPEREZ, C., & FERRANDO, H. (2021). Afectación neurovascular tras luxación gleno-humeral: a propósito de un caso. Revista Española de Cirugía Osteoarticular, 56(285).

4. Tsubasa Uemura, Kenichi Arata, Koichiro Shimoishi, Yoshihiro Fukumoto, & Goichi Yomoto. (2023). A case of acute arterial occlusion with right axillary artery injury that occurred during reduction of shoulder dislocation. Journal of the Japanese Society of Vascular Surgery, 32(2) ), 83-86.

5. Liu Xuanze, Zhong Xihong, Cheng Jin, Yan Yuhao, & Xiao Guoqing. (2020). Evaluation of the therapeutic effect of simultaneous arthroscopic frozen shoulder release in patients with rotator cuff injury. Progress in Modern Biomedicine, 20(13).

6. Naula, V., Marazita, J., Villavicencio, E., Mariscal, W., Lomas, T., Muñoz, M., … & Castagna, A. (2021). ARARAI Guía práctica para el manejo de la luxación glenohumeral en emergencia. Revista Artroscopia, 28(1).

4.3. ULAKBİM indeksi kapsamındaki ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış ve ulusal yayınevleri tarafından basılmış kitaplarda atıf yapılan eserler:

A. Tam araştırma makaleleri ve derlemeler için:

4.3.1. Eyler Y, Kılıc TY, Atilla OD, Berksoy E. Analysis of Patients Admitted to Health Sciences University Tepecik Education and Research Hospital Emergency Clinics After the İzmir Earthquake in October 30, 2020. J Tepecik Educ Res Hosp 2022;32(3):372-77.

Atıf Yapan Yayınlar:

1. Gök, M., Melik, M. A., Doğan, B., & Durukan, P. (2023). Hospital crisis management after a disaster: from the epicenter of 2023 Türkiye-Syria earthquake. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 29(7), 792.

2. Aslan, N., Yurumez, Y., Akdeniz, S., Güneysu, F., Karakayalı, O., Elmas, B. Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 358-362.

4.3.2. Dagar S, Kılıç TY, Aksay E, Dogan T, Eyler Y, Tanrisev M, Ustuner F. High BNP Levels Predict The Necessity of Emergency Hemodialysis in Patients With Acute Renal Failure. Turk J Emerg Med. 2013;13(3):114-8. DOI: 10.5505/1304.7361.2013.45722

Atıf Yapan Yayınlar:

1. Aybek, N. Hemodiyaliz tedavisi uygulanan bireylerde kaşıntının uyku kalitesi üzerine etkisi (Master’s thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü). https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/235855

4.3.3. Atilla OD, Tur FÇ, Aksay E, Dogan T, Eyler Y, Akın S. Clinical Factors in Geriatric Blunt Trauma. Turk J Emerg Med. 2012;12(3):123-8.

Atıf Yapan Yayınlar:

1. Kara, H., Bayir, A., Ak, A., Akinci, M., Tufekci, N., Degirmenci, S., & Azap, M. (2014). Trauma in elderly patients evaluated in a hospital emergency department in Konya, Turkey: a retrospective study. Clinical interventions in aging, 17-21. doi: 10.2147/CIA.S56542

2. Akbaş, İ., Dogruyol, S., Kocak, A. O., Dogruyol, T., Koçak, M. B., Gur, S. T. A., & Cakir, Z. (2023). Effect of coolant spray on rib fracture pain of geriatric blunt thoracic trauma patients: a randomized controlled trial. Revista da Associação Médica Brasileira, 69, 30-36.

3. Gökçek, M. B., Gökçek, İ., YILMAZ, T., KASIM, İ., YILMAZ, T. E., & Özkara, A. (2019). Düşme şikâyeti ile acil servise başvuran 65 yaş ve üzeri hastaların düşme nedenleri ve risk faktörlerinin araştırılması. Konuralp Medical Journal, 11(2), 217-226.

4. Engin, M., Kavalci, C., Celik, K., & Tekten, B. O. (2023). Clınıcal Characterıstıcs And Cost Analysis Of Geriatric Traumatic Patients. Science, 25, 1.

5. Icme, F., Becel, S., Ahmed Ali, A., Avci, A., Akoğlu, H., & Satar, S. (2014). The Use Of Trauma Scoring Systems in Elderly Patients Who Are Admitted to the Emergency Department Due To Falls. Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 17(2).

6. Goncuoglu, C., Ozdemir, N., Kara, E., & Ekincioglu, A. (2023). Definition and prevalence over the years of polypharmacy in Turkey: A systematic review. Journal of research in pharmacy (online), 27(4).

7. Aktürk, A., Akkan, A. V. C. İ., Gülen, M., Ay, M. O., Ferhat, İ. Ç. M. E., & Satar, S. (2013). Acil Anabilim Dalına Travma Sonrası Kabul Edilen Geriatrik Hastaların İleriye Dönük Analizi. Cukurova Medical Journal, 38(4), 687-695.

8. Tüfek, Y. E. (2021). Acil servise başvuran geriatrik travma hastalarında GKS, ISS ve RTS skorlarının mortalite ve morbidite üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Phnx Med J. March 2022, Volume 4 No 1 DOI: 10.38175/phnx.1037855

9. Korkmaz, T., Erkol, Z., & Karamansoy, N. (2014). A Retrospectıve Analysis of 65 Years Old and Over Forensic Cases Who were Admitted to the Emergency Department. Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 17(3).

10. Meşin, M. Z., Cihan, F. G., Pekgör, S., Kutlu, R., Eryilmaz, M. A., & Köylü, R. (2017). Evaluation Of Geriatric Patients Admitted to the Emergency Department due to a Traffıc Accident. Turkish Journal Of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 20(2).

11. Engin, M. Acil servise başvuran 65 yaş üstü travma hastaların klinik özelliklerinin ve maliyetlerinin analizi. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/586447

12. Özmen, Y. Geriatrik travma hastalarının analizi.

https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/493665

B. Vaka raporu, özet, teknik not, editöre mektup, kitap kritiği vb.:

5. Editörlük ve Hakemlikler:

5.1. SCI, SCI-Expanded indekslerce taranan bilimsel dergilerde editörlük, editör yardımcılığı, yayın kurulu üyeliği veya editörler kurulu görevleri ve yayın hakemliği: (Bulunmamaktadır)

5.2. SCI, SCI-Expanded indeksler dışında taranan uluslararası bilimsel dergilerde editörlük, editör yardımcılığı, yayın kurulu üyeliği veya editörler kurulu görevleri ve yayın hakemliği: (Bulunmamaktadır)

5.3. TÜBİTAK/ULAKBİM veri tabanlarında taranan bilimsel dergilerde yayımlanan hakemli dergilerde editörlük, editör yardımcılığı, yayın kurulu üyeliği veya editörler kurulu görevleri ve yayın hakemliği:

5.3.1. Anatolian Journal of Emergency Medicine, Id: 1243386 “Akut Böbrek Yetmezliğiyle Birlikte Ace – İnhibitörünün Neden Olduğu Anjiyoödem : Acil Servisimizde Benzersiz Bir Vaka” adlı olgu sunumu hakemliği. (Reddedildi)

5.3.2. Anatolian Journal of Emergency Medicine, Id: 946065 “Atipik Klinik Prezentasyonlu Bir Serebral Sinüs Ven Trombozu Olgusu” adlı olgu sunumu hakemliği. (Yayında)

5.3.3. Ege Tıp Dergisi, Id: 814900 “Sternum Kırığı Olan Hastaların Taburculuğuna Etki Eden Faktörler” adlı makalenin hakemliği (sayıya atanmaya hazır)

5.3.4. Anatolian Journal of Emergency Medicine, Id: 821571 “Çocuk Acil Servise 24 Saat İçerisinde Yapılan Tekrar Başvurular: Türkiye’de Yapılmış İlk Prospektif Çalışma” adlı makalenin hakemliği (Yayında)

6. Eğitim- Öğretim Görevleri ve Tez Yönetimi:

6.1. Danışmanlığı yürütülen ve tamamlanan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık tezleri

6.1.1. Dr. Esmeralda Çoban- Tıpta Uzmanlık Tezi.Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Feriyde Çalışkan, Uzm. Dr. Yeşim Eyler

6.1.2. Dr. Şule Kula- Tıpta Uzmanlık Tezi. Zemin Seviyesinde Düşmeye Bağlı Kalça Kırığı Tespit Edilen 65 Yaş ve Üzeri Hastalarda Mortalite ve Morbidite ile İlişkili Faktörlerin Araştırılması. Tez Danışmanı: Başasistan Uzm. Dr. Yeşim Eyler

6.2. Lisansüstü eğitime kazandırılan yenilikler (Yeni bir program hazırlanması): (Bulunmamaktadır)

6.3. Yıllık ders yükü (saat)

6.3.1. 2018-2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Asistan eğitim programında iki dönem, “doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersleri”

6.3.2. 2019-2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Asistan eğitim programında iki dönem, “doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersleri”

6.3.3. 2020-2021 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Asistan eğitim programında iki dönem, “doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersleri”

6.3.4. 2021-2022 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Asistan eğitim programında iki dönem, “doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersleri”

6.3.5. 2022-2023 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Asistan eğitim programında iki dönem, “doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersleri”

7. Bilimsel Kurslar ve Eğitimler:

7.1. Kursiyer olarak katılınan kurslar ve eğitimler

7.1.1.Türkiye Acil Tıp Derneği, Acil Tıp Oryantasyon Kursu, İzmir, 211

7.1.2. Türkiye Acil Tıp Derneği, Temel Ultrasonografi Kursu, İzmir, 2011

7.1.3. Türkiye Acil Tıp Derneği, Ekokardiyografi Eğitim programı, İzmir, 2012

7.1.4. Acil Tıp Uzmanları Derneği, İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, İzmir 2012

7.1.5. Türkiye Acil Tıp Derneği, KADAT kursu, Eskişehir, 2012

7.1.6. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, ÇİLYAD Kursu, İzmir, 2013

7.1.7. Türkiye Acil Tıp Derneği, Acil Serviste Kritik Hasta Bakım Kursu, İzmir, 2013

7.1.8. Türkiye Acil Tıp Derneği, İleri Hava Yolu Kursu, İzmir, 2015

7.1.9. 3. TATD Kurs Günleri Kongresi,Kritik Hasta Bakım Kursu, 2019

7.1.10. 3.TATD Kurs Günleri Kongresi, Araştırma Planlama Kursu, 2019

7.1.11. 3.TATD Kurs Günleri Kongresi, Makale Yazma Kursu, 2019

7.1.12. 3.TATD Kurs Günleri Kongresi, Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar Kursu, 2019

7.1.13. Türkiye Acil Tıp Derneği, Acil ve Kritik Hastada USG Sempozyumu – USG Kursu, Antalya, 2019

7.2 Eğitmen olarak Katılınan Bilimsel Kurslar ve Eğitimler:

7.2.1. Türkiye Acil Tıp Derneği, Acil Tıp Oryantasyon Programı, Eğitmen, 24-26 Ekim 2018, İzmir

7.2.2. Tepecik EAH, Hastanede Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamaları, Eğitimci, 07/03/2018, İzmir

7.2.3. Tepecik EAH, Hastanede Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamaları, Eğitimci, 21/03/2018, İzmir

7.2.4. Tepecik EAH, Hastanede Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamaları, Eğitimci, 11/04/2018, İzmir

7.2.5. Asid Baz Bozuklukları ve Kan Gazı Analizi. Eğitimci, 6. TATD Kurs Günleri Kongresi, 2023 Antalya.